Būsimųjų pirmokų tėvams

2017-2018 mokslo metais Pažagienių mokykloje-darželyje bus komplektuojama pirma klasė iš 12 mokinių.

Pageidaujantys mokytis mūsų mokykloje turi pateikti šiuos dokumentus:

  •   Tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą;
  •   Vaiko gimimo liudijimą arba asmens tapatybės kortelę;
  •   Mokinio sveikatos raidos istoriją (Forma Nr. 027/a arba Nr. 026/a);
  •   2 fotonuotraukas.

Mokykloje veikia muzikos, šokių, sporto, dramos, darbščiųjų rankų, gabių vaikų neformaliojo švietimo būreliai.

Mokykloje vyksta pailgintos dienos grupės užsiėmimai  1-2 klasės mokiniams.

Mokyklos-darželio 2017 m. pristatymas

Mokytojos Skirmantės Petrauskienės patarimai būsimųjų pirmokų tėvams