Renginiai

Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio
2018 m.  VASARIO mėnesio
RENGINIŲ PLANAS

RENGINIAI DATA ATSAKINGI
100 dienų mokykloje (pirmokų krikštynos).(1-4 kl. mokiniams). 02.07 d. 10.30 val.  S. Rankelienė, prad. kl. mokytoja metodininkė,
E. Valikonienė, muzikos mokytoja,
S. Petrauskienė,  prad. kl. mokytoja metodininkė
Paskaita ir praktinis užsiėmimas
,,Sveiki ir gražus dantukai”
(Nykštukų gr.)
02.07 d. Aušra Mikoliūnaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Projektinė diena . Dailyraščio konkursas ir edukacinė išvyka į kraštotyros muziejų. Edukacinė programa „Vienu balsu“. 02.09 d. V. Stanevičienė, vyresn. pradinių klasių mokytoja
Užgavėnių šventė „Šoksim, trypsim – žiemą išvarysim“. 02.13 d. E. Valikonienė, auklėtoja,

K. Miliškevičienė, neformaliojo švietimo vadovė.

Šventė „Su gimtadieniu – Lietuva“ Vasario 16-osios minėjimas. 02.14 d. E. Tautkienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, metodininkė

K. Miliškevičienė, vyresn. meninio ugdymo vadovė.

Meninio skaitymo konkursas „Graži tu mano“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. 02.15 d.

11:00 val.

D. Meištaitė,
Panevėžio rajono lopšelių- darželių ir mokyklų- darželių priešmokyklinio amžiaus vaikų varžybos ,,Lietuvėlė mūs graži, o mes vikrūs ir greiti” Dembavos lopšelyje -darželyje. 02.15 d. E. Tautkienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė  metodininkė
Respublikinė konferencija “Mąstymo kultūros stiprinimas pradinėje mokykloje“ 02.21 d. 10.30 val.  V.J.Kuprienė, direktorė
Tarptautinis Kalbų konkursas „Kengūra 2018“. 02.28 d. I. Šarachovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Kvalifikacijos tobulinimo renginys „Muzika ir judesys“ Panevėžio r. meninio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams. 02.27 d. E. Tautkienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, metodininkė

K. Miliškevičienė, vyresn. meninio ugdymo vadovė.