Ugdymo turinio atnaujinimas

Bendrosios  programos (BP) – nacionalinio lygmens  ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas. Ugdymo turinys atnaujinamas remiantis  švietimo būklės analize. Atnaujinimo tikslas – užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę.  Bendrųjų programų atnaujinimo kryptys:  * Stiprinti asmens savybių ir vertybių
ugdymą;  *Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui  pasiekti aukštesnius rezultatus, suteikiant  tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų  turiniu ugdant kompetencijas. 
Daugiau info apie bendrojo ugdymo reformą  rasite Mokykla 2030

BP atnaujinimas  vadovams