Ankstyvasis vaikų muzikinis ugdymas

image-2 20140225_110420Mokytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas padeda siekti geresnių mokymosi rezultatų. Seminarų metu mokytojai pastiprina savo profesinę kompetenciją, gauna naujas pažangių kolegų praktikų  įžvalgas ir patarimus, sužino apie efektyvius mokymo būdus ir metodus bei  sėkmingai gali juos panaudoti pamokose, gerinant vaikų mokymo(si) kokybę.
Vasario 25 d. seminaro tema buvo ankstyvasis vaikų muzikinis ugdymas. Muzikos mokytoja Gražina Makelienė  Pažagienių mokyklos-darželio auklėtojoms ir Panevėžio rajono bei miesto ikimokyklinėse įstaigose dirbančioms kolegėms vedė praktinį užsiėmimą, dalinosi savo gerąja profesine patirtimi, kurią sukaupė per dešimtį metų dirbdama Vilniaus privačiuose vaikų darželiuose ir Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, kur pamokas mažiesiems veda, dalvaujant jų tėvams. 
G.Makelienė akcentavo, kad mokytojas pažindamas vaikus, įvertindamas jų raidą ir apgalvodamas bei parinkdamas atitinkamus ugdymo metodus konkrečiam mokymosi uždaviniui siekti, puikius mokymosi rezultatus pasiekia sunkų darbą paversdamas džiaugsminga ir įsimintina mokymosi patirtimi.