Velykėlės

velykeles_tinklapiui4 velykeles_tinklapiui3 velykeles_tinklapiui5Balandžio 22 dieną pavasariška nuotaika visus sukvietė pasidžiaugti mažųjų velykėlėmis. Salėje ikimokyklinio ugdymo grupių vaikus maloniai pasitiko Velykų bobutė (auklėtoja Vilma Yčienė). Ji supažindino vaikus su Velykų šventės tradicijomis, papasakojo, ką reiškia margučių spalvos. Velykų bobutė atvyko ne viena – ją atlydėjo Kiškis (auklėtoja Rita Visockytė). Vaikai kartu su Kiškiu minė mįsles, deklamavo eilėraščius. Visi smagiai šoko, mankštinosi, žaidė muzikinius žaidimus. Vėliau Velykų bobutė šventės dalyvius pakvietė į kiemą surinkti pievoje išbarstytus šokoladinius margučius, o Kiškis visus pavaišino savo pyragu. Kieme vaikai rideno margučius. Visus lydėjo didelis noras aktyviai dalyvauti užduotyse.

Šventė baigėsi. Tačiau ji atnešė gražius prisiminimus ir kitų švenčių laukimą. Norisi palinkėti, kad kartu su atbundančia gamta visų mūsų sielose skleistųsi gerumo gėlės. O baltas angelas – Dangaus pasiuntinys – saugotų, globotų ir neapleistų kiekvieno iš mūsų namus.