KVIETIMAS Į TĖVŲ GRUPĘ

Šeima – tai vieta, kur gimsta vaikas, kur tenkinami pagrindiniai jo poreikiai, tiek fiziologiniai, tiek psichologiniai. Stiprus vaiko ryšys su tėvais yra apsaugos faktorius nuo vaiko rizikingo elgesio (agresijos, psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir pan.). Siekiant kurti tinkamus santykius šeimoje, ypatingai svarbu gebėti bendrauti su vaiku ir jį suprasti.

Tuo tikslu kviečiame dalyvauti psichologo vedamuose tėvų mokymuose, kur turėsite galimybių įgyti praktinių gebėjimų, leidžiančių efektyviai bendrauti su vaikais. Mokymai paremti tarptautine programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams“. Jau atliktų tyrimų duomenimis, šios programos efektyvumas net 98%. Tikimės, kad dalyvavimas šioje programoje padės Jums gerinti santykius šeimoje, tiek tarp suaugusių, tiek su vaikais.

Programą sudaro 10 užsiėmimų ciklas, susitikimai vyks 1-ą kartą per savaitę Panevėžio rajono Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, adresu Vasario 16-sosios g. 27, Panevėžyje. Laikas bus derinamas pagal užsiregistravusiųjų galimybes ir pageidavimus. Vieno užsiėmimo trukmė – 3 val. Dalyvių skaičius ribotas.

Registruotis telefonu 8(45) 460264, 8 616 46426  iki kovo 10 d.

Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Meilė Girdenienė