VIKTORINA „Lietuva vaiko širdy“

tinkl_20160309_093755 tinkl_20160309_093500 tinkl 20160309_093541 tinkl 20160309_092916Kovo 9 d. Pažagienių mokykloje-darželyje vyko viktorina „Lietuva vaiko širdy“, skirta kovo 11-ąjai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
Renginį pradėjome giedodami Tautišką giesmę. Renginio metu vedantieji trumpai papasakojo apie Kovo 11-osios reikšmę Lietuvos istorijai ir šiandieniniam mūsų gyvenimui.
Viktorinoje dalyvavo 3-4 klasių mokinių komandos. Joms reikėjo atsakyti į pateiktus klausimus, kurie buvo vertinami taškais nuo 5 iki 20. Mokiniai prisiminė tarmes,  gebėjo pasakyti, kuria tarme sekama pasaka, nurodė 1831 m. sukilimo žymiausią dalyvę, pirmąjį posovietinės Lietuvos Respublikos prezidentą, eilės tvarka sudėliojo Tautiškos giesmės posmus, perskaitė „kirilica“ parašytą lietuvišką tekstą…
Šį kartą labiau pasisekė pirmosios komandos dalyviams: Vakarei, Eglei, Vygintui, Arnoldui, Faustui ir Godai. Jie surinko daugiausia taškų ir visiems įrodė, kad puikiai žino mūsų tėvynės istoriją.
Visus sužavėjo nuostabiai atliekamos dainos: „Laisvė“,  „Viešpatie Dieve, laimink Lietuvą“, „Lietuvos šeima".
Renginio pabaigoje mokyklos-darželio direktorė sveikino vaikus su švente, padėkojo mokiniams už geras gimtojo krašto istorines žinias,  puikų koncertą, o mokytoja Diana, organizavusi viktoriną, saldžiais prizais apdovanojo  visus dalyvius.