Tolerancijos diena

Lapkričio 16 d. paminėjome tarptautinę tolerancijos dieną mokykloje-darželyje kurdami bendrą draugystės paveikslą.
Tolerancija (lot. tolerantia – kantrybė) – priešingos nuomonės arba įsitikinimų gerbimas, pakanta.  Tolerancija – vienintelis kelias gyventi vieniems šalia kitų – išmokti pripažinti skirtumus. Tolerancija moko mus būti pakančius ir gebančius suprasti kitą ir kitokį, išmokti žvelgti į pasaulį smalsiai, be išankstinio nusistatymo bei ribotumo.
Būdami tolerantiški mes vertiname savarankiškai, mąstome kritiškai, samprotaujame etiškai, suvokiame empatiškai.
Tolerancija – tai nei privilegija, nei abejingumas. Tai pasaulio kultūrų, išraiškos formų ir buvimo žmogumi būdų įvairovės supratimas, vertinimas ir gerbimas. Tolerancija pripažįsta universalias žmoniškąsias vertybes ir pamatines kitų laisves. Žmonės iš prigimties yra skirtingi; ir tik tolerancija gali užtikrinti mišrių bendruomenių kiekviename pasaulio kampelyje išlikimą.
Tolerancija yra savotiškas savęs apribojimas, kurio tikslas – pasiekti skirtingų visuomenės grupių kompromisą. Pripažindami vieni kitus ir gerbdami vieni kitą, galime patirti kur kas daugiau naudos, nei konfliktuodami.
Vienintelis kelias pasiekti tolerancijos – išmokti pripažinti ir gerbti skirtumus. Mes turime suprasti, kad visuomeninis gyvenimas įpareigoja mus toleruoti dalykus, kurių mes nemėgstame, nes šio principo laikymasis galiausiai tampa naudingas ir mums patiems.