Gerosios patirties sklaida „Muzika ir judesys“

Prasmingas muzikos klausymas yra viena iš muzikos pažinimo sąlygų. Siekiant ugdyti muzikos klausytoją, reikia formuoti muzikinę vaizduotę, atmintį, klausą, mokyti susikaupti ir įsijausti. Aktyvus muzikos klausymas yra reikšmingas ir tuo, jog jis skatina kūrybiškumą, savarankiškumą, sudaro sąlygas geriau suvokti muziką. Tai būdas užmegzti ryšį su vaiku, padėti atpažinti vaiko kūrybines galias, numatyti tinkamus metodus ir priemones padedančias ugdyti individualius vaiko kūrybinius gebėjimus. Vaikas judėdamas savo vidiniu ritmu, improvizuodamas, girdėdamas muziką juda laisvai, nejaučia įtampos, jam nereikia ypatingų pastangų atlikti judesius, nes jis pats juos ir kuria.
Šių metų vasario 27 dieną mūsų mokykloje-darželyje vyko kvalifikacijos tobulinimo renginys „Muzika ir judesys“, skirtas Panevėžio miesto ir rajono meninio, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Apie aktyvų muzikos klausymą kalbėjo meninio ugdymo pedagogė Kristina Miliškevičienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Edita Tautkienė. Po diskusijų darželio vaikai parodė aktyvaus muzikos klausymo veiklą „Diena ir naktis“. Klausydami muzikos vaikai prožektoriais ieškojo žvaigždelių, siūbavo kaip medžiai, slėpėsi nuo lietaus, skraidė skarelėmis kaip paukšteliai, vairavo greitas mašinas, mūrijo ilgą sieną, linksmai žaidė kamuoliukais ir pavargę žibintų švieselėse užmigo ant pagalvėlių. Vėliau naujomis idėjomis dalinosi muzikos pedagogė iš Klaipėdos Livija Trakumienė. Ji kvietė pedagoges atlikti muzikines užduotis, žaidimus, išbandyti įvairias priemones, kurias galima panaudoti aktyviam muzikos klausymui.
Pedagogės dėkojo už primirštas ir naujas idėjas, džiaugėsi prasmingai praleistu laiku. Tikimės, kad kituose seminaruose vėl galėsime pasidalinti gerąja patirtimi, įgyti pedagoginių žinių ir puikių emocijų.