PROJEKTAS ,,AUK SVEIKAS IR LAIMINGAS – III“

Nuo š.m. rugsėjo 26 d. buvo vykdomas projektas ,,Auk sveikas ir laimingas – III“. Projektą iniciavo Pažagienių mokyklos-darželio mokytoja Vaida Stanevičienė kartu su Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, visuomenės sveikatos priežiūros specialiste Aušra Rešimavičienė. Projekto prioritetinė kryptis, pagal kurią teikiamas projektas – vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas. Projektas yra tęstinis ir šiais metais buvo orientuotas į mokinių fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimą. Fizinė, psichinė ir socialinė sveikata – pagrindinės žmogaus gyvenimo ašys, tarpusavyje glaudžiai susiję.  Psichinė sveikata – dvasinis komfortas, kai žmogus jaučiasi visavertis, nepatiria problemų tarpasmeniniuose santykiuose, geba bendrauti ir palaikyti ryš į su kitais žmonėmis, įveikti sunkumus.

Projekto veiklos:

  • Rugsėjo 26 d. vyko Pound masinė treniruotė;
  • Lapkričio 11, 24, 28 d. vyko vaikų fitnesas;
  • Lapkričio 27 d. vyko gongų užsiėmimas.
  • Gruodžio 3 d. vyko paskaita „Mokytojo/Tėvo (suaugusiojo) autoritetas“
  • Gruodžio 12 d. vyko praktinis ,,Atpalaiduojantis kalėdinių žaisliukų dekoravimas“.