Mokymosi visą gyvenimą idėjos nuo pradinės mokymo(si) pakopos

12  įvairių švietimo organizacijų atstovų iš Portugalijos, Ispanijos, Lenkijos ir Vengrijos lankėsi įstaigoje ir realiai susipažino su pradine švietimo sistemos pakopa Lietuvoje. Užsienio svečiai yra „Mokymosi visą gyvenimą” programos dalyviai, kurių tikslas dalintis gerąja savo šalies švietimo/mokymo patirtimi ir populiarinti senjorų savanorystės idėjas.  Svečiai džiaugėsi šiltu priėmimu įstaigoje, dėkojo už vaikų pasveikinimą – jų nuoširdžias dainas, išreiškė pagarbą mokytojoms už kūrybingą darbą su mažaisiais, domėjosi mokyklos-darželio direktorės parengtu pristatymu apie kartų solidarumą.

20130416_103945 20130416_092804 20130416_104009