Mažais žingsneliais inovacijos takeliu

Mokykla-darželis, kartu su dar keturiomis Panevėžio rajono įstaigomis, sėkmingai įgyvendino savivaldybės koordinuotą investicinį dviejų metų projektą Mažais žingsneliais inovacijos takeliu. Projekto pagrindinis tikslas buvo kiekvienoje įstaigoje sukurti interaktyvią mokymo(si) aplinką ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams. Pažagienių mokykla-darželis įsigijo interaktyvias ugdymo priemones už 18 000 eurų. 
Daugiau informacijos apie įgyvendintą projektą rasite čia
O jo rezultatus kviečiame pažiūrėti virtualioms kūrybinėms dirbtuvėms sukurtuose video siužetuose:
I virtualios kūrybinės dirbtuvės 
II virtualios kūrybinės dirbtuvės