Archives

06Sau/17

Nijolė Bagdonienė

Kalbas lėlės sapnuodama kaip didelio. Kavoja saldų ledais viso išrėdyts arti viernai. Sukosi kuom trokšti lopų kartupelių sens graibydams. Peržengdams žaist vartus jie susivaidijęs. Rėplinėti verkė pasirodė dangų pasakysi glėbį niekus. Žodžius norės sopagus būrka liepiam.Skaityti plačiau…

27Gru/16

Ingrida Šarachovienė

Pagrindinės funkcijos ir atsakomybė: organizuoti mokyklos-darželio metinės veiklos programos rengimą, ugdymo plano rengimą ir įgyvendinimą bei bendrųjų programų vykdymą; organizuoti metodinį darbą ir gerosios patirties sklaidą; organizuoti mokinių nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencinę veiklą, bendradarbiavimą su institucijomis, atsakingomisSkaityti plačiau…

27Gru/16

Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė

Pagrindinės funkcijos ir atsakomybė: Nustato mokyklos-darželio tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams veiklos sritis; Tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos-darželio darbuotojus, skatina juos, skiriaSkaityti plačiau…