Darželis

Teikiamos ugdymo paslaugos vaikams nuo 1,5 metų iki 6 metų pagal Panevėžio rajono tarybos patvirtintą ikimokyklinio ugdymo programą. Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti šeimai puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę teikiant ikimokyklinio ugdymo programą ir/ar reikalingą švietimo pagalbą vaikui ir šeimai.

Darželio darbo pradžia 7.12 val. pabaiga 18.00 val.

DIENOS REŽIMAS

Vaikų susitikimas, pokalbiai,žaidimai     7.12~8.20 
Mankšta   8.20~8.30
Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai   8.30~9.00  
Ryto ratas. Organizuota grupės veikla, muzikinė veikla, kūno kultūra, pokalbiai, kalbos žaidimai     9.00~10.00  
Priešpiečiai   10.00~10.15    
Ugdomoji vaikų veikla. 
Dailė, rankdarbiai, saviraiška, skaičiavimai, tyrinėjimai  
10.15~10.50
Rengimasis į lauką, vaikų veikla lauke 
(žaidimai, stebėjimai, išvykos)      
10.50~12.00
Grįžimas į grupę, ramūs žaidimai, pasiruošimas pietums       12.00~12.30
Pietūs   12.30~13.00
Poilsio, ramybės metas         13.00~15.30
Kėlimasis, vaikų laisvai pasirenkama veikla 15.30~16.00
Pasiruošimas vakarienei 16.00~16.15
Vakarienė     16.15~16.35
Žaidimai grupėje, vaikų išleidimas į namus 16.35~18.00   

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas