Viešieji pirkimai

Informacija apie sudarytas pirkimų sutartis

Informacija apie sudraytas prikimų sutartis 2019 I-III ketv.
Informacija apie sudarytas pirkimų sutartis 2018 IV ketv.
Informacija apie sudarytas pirkimų sutartis 2017 IV ketv.
Informacija apie sudarytas pirkimų sutartis 2017 III ketv. 
Informacija apie sudarytas pirkimų sutartis 2017 I ir II ketv.

Viešųjų pirkimų planai

2019 m. viešųjų pirkimų planas
2018 m. viešųjų pirkimų planas
2017 m. viešųjų pirkimų planas

Mokyklos-darželio viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas ir kiti dokumentai

VPT direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. IS-97 patvirtintas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas