Vaikams

2019-2020  m.m.  I ir II p. 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl.
Mokyklos-darželio direktoriaus padėkos 16
Konkurso
„Kengūra“ diplomai
2 4 3 3
PPT padėkos 9 10 13 6

Darbuotojams

2020.06.05 Mokyklos-darželio direktoriaus padėka pradinio ugdymo mokytojos padėjėjai  Ievai Čeponienei  už atsakingumą teikiant švietimo pagalbą mokiniams ir nuoširdų bendradarbiavimą su mokytoja, numatant  ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir jų taikymą.

2020.06.05 Mokyklos-darželio direktoriaus padėka pradinio ugdymo mokytojai  metodininkei Dianai Meištaitei už puikų mokinių parengimą mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

2019.06.07 Mokyklos-darželio direktoriaus padėka pradinio ugdymo mokytojai Vaidai Stanevičienei už puikų mokinių parengimą mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

2019.05.23 Mokyklos-darželio direktoriaus padėka direktoriaus pavaduotojai ugdymui Ingridai Šarachovienei  už sporto šventės organizavimą.

2019.03.08 Mokyklos-darželio direktoriaus padėka muzikos mokytojai Enrikai Valikonienei už puikų mokinių paruošimą Panevėžio rajono mokinių „Dainų dainelės” konkursui.

2018.10.05 Panevėžio rajono savivaldybės mero padėka pradinio ugdymo mokytojai Vaidai Stanevičienei už sėkmingą pedagoginę veiklą, kūrybingų ugdymo metodų taikymą bei  klasės bendruomenės telkimą.

2018.05.30 Mokyklos-darželio direktoriaus padėka pradinio ugdymo mokytojai Silvai Rankelienei už puikų mokinių parengimą mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

2017.10.05. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėka Ingridai Šarachovienei už inovatyvią pedagoginę veiklą ir ryšio su ugdytinių tėvais puoselėjimą.

2017.01.04 Padėka pradinio ugdymo mokytojai Vaidai Stanevičienei už puikų mokinių parengimą ir dalyvavimą tarptatutiniame konkurse-parodoje „Kalėdų senelio kepurė”.

2016.12.15 Padėka meninio ugdymo vadovei Kristinai Miliškevičienei už Andrėjos Antanaitytės ir Godos Odminytės paruošimą Panevėžio rajono vaikų ir moksleivių konkursui „Dainų dainelė“, kuriame mergaitės užėmė II-ąją vietą.

2016.12.15 Padėka muzikos mokytojai Enrikai Valikonienei už Emilijos Saulės Vilytės paruošimą Panevėžio rajono vaikų ir moksleivių konkursui „Dainų dainelė“, kuriame mergaitė pelnė artistiškiausio pasirodymo nominaciją.

2016.12.06 Rajono Mero padėka priešmokyklinio ugdymo pedagogei  Editai Tautkienei už nuoširdų dėmesį vaikui, aktyvią ir kūrybingą pedagoginę veiklą, gerosios profesinės patirties sklaidą bei išradingą edukacinių erdvių dekoravimą mokyklos-darželio veiklos 25-ečio proga.

2016.12.06 Rajono Mero padėka vyriausiajai buhalterei Nijolei Bagdonienei už sąžiningą ir profesionalų darbą, organizuojant mokyklos ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą mokyklos-darželio veiklos 25-ečio proga.

2016.12.06 Rajono Mero padėka darbininkui Vytautui Kamarauskui už pagarbą žmogui ir aplinkai bei profesionalų darbą atnaujinant mokyklos-darželio vidaus ir lauko erdves, žaidimams skirtą įrangą ir mokyklinį inventorių mokyklos-darželio veiklos 25-ečio proga.

2016.12.06 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo padėka meninio ugdymo vadovei Kristinai Miliškevičienei už nuoširdų dėmesį žmogui,  aktyvią ir  kūrybingą pedagoginę veiklą, meninių renginių organizavimą ir sėkmingą vaikų ir mokinių paruošimą dainavimo konkursams mokyklos-darželio veiklos 25-ečio proga.

2016.12.06 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo padėka auklėtojos padėjėjai Irminai Survilienei už atsakingą ir ilgametį darbą padedant ikimokyklinio ugdymo auklėtojoms ugdant vaikus ir užtikrinant  vaikų ugdymo patalpų švarą mokyklos-darželio veiklos 25-ečio proga.

2016.12.06 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo padėka  raštvedei-dietistei Jurgitai Matuizienei už nuoširdų dėmesį žmogui, atsakingą ir kruopštų darbą rūpinantis įstaigos dokumentų kultūra, atstovaujant darbuotojams ir organizuojant maitinimą mokyklos-darželio veiklos 25-ečio proga.

2016.10.05 LR Švietimo ir mokslo ministro padėka pradinio ugdymo mokytojai metodininkei Dianai Meištaitei už atsakingą ir nuoširdų pedagoginį darbą bei sėkmingai vykdomą projektinę veiklą Tarptautinės mokytojo dienos proga.