Vaiko gerovės komisija

Įstaigoje dirba Vaiko gerovės komisija.
Pagrindinis komisijos tikslas yra organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Mokyklos-darželio Vaiko gerovės komisijos sudėtis:
1. Ingrida Šarachovienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė, tel. 8 45 551339 .
2. Kristina Miliškevičienė – meninio ugdymo pedagogė, komisijos sekretorė, tel. 8 45 551339
3. Inga Krištanavičiūtė – logopedė, tel. 8 45 551339
4. Skirmantė Petrauskienė – mokytoja metodininkė, tel. 8 45 551339
5. Vida Plonienė – vyresnioji auklėtoja, tel. 8 45 551339