Įstaigoje dirba Vaiko gerovės komisija.
Pagrindinis komisijos tikslas yra organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį atmintinė

Mokyklos-darželio Vaiko gerovės komisijos sudėtis:
1. Ingrida Šarachovienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė, tel. (8 45) 55 13 39.
2. Enrika Valikonienė – muzikos vyresn. mokytoja,  sekretorė, tel. (8 45) 55 13 39.
3. Neringa Vinciūnė – logopedė, komisijos pirmininko pavaduotoja, tel. (8 45) 55 13 39.
4. Vaida Stanevičienė – mokytoja metodininkė, tel. (8 45) 55 13 39.
5. Vilma Yčienė –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja, tel. (8 45) 55 13 39.
6. Diana Meištaitė – mokytoja metodininkė, tel. (8 45) 55 13 39.