Vaiko gerovės komisija

Įstaigoje dirba Vaiko gerovės komisija.
Pagrindinis komisijos tikslas yra organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį atmintinė

Mokyklos-darželio Vaiko gerovės komisijos sudėtis:
1. Ingrida Šarachovienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė, tel. (8 45) 55 13 39.
2. Enrika Valikonienė – meninio ugdymo pedagogė, komisijos sekretorė, tel. (8 45) 55 13 39.
3. Neringa Vinciūnė – logopedė, tel. (8 45) 55 13 39.
4. Skirmantė Petrauskienė – mokytoja metodininkė, tel. (8 45) 55 13 39.
5. Aušra Rešimavičienė – sveikatos priežiūros specialsitė, tel. (8 45) 55 13 39.
6. Diana Meištaitė – mokytoja metodininkė, tel. (8 45) 55 13 39.