Įstaigoje dirba Vaiko gerovės komisija.
Pagrindinis komisijos tikslas yra organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį atmintinė

Mokyklos-darželio Vaiko gerovės komisijos sudėtis:
1. Ingrida Šarachovienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė, tel. (8 45) 55 13 39.
2. Agnė Preidytė – anglų kalbos mokytoja,  komisijos sekretorė, tel. (8 45) 55 13 39.
3. Neringa Vinciūnė – logopedė, komisijos pirmininko pavaduotoja, tel. (8 45) 55 13 39.
4. Silva Rankelienė – mokytoja metodininkė, tel. (8 45) 55 13 39.
5. Edita Tautkienė –  priešmokyklinio ugdymo mokytoja, tel. (8 45) 55 13 39.
6. Diana Meištaitė – mokytoja metodininkė, tel. (8 45) 55 13 39.