Mokiniams skiriamos atostogos:

 2022-2023 m. m.

Rudens atostogos

2022-10-31–2022-11-04

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022-12-27–2023-01-06

Žiemos atostogos

2023-02-13–2023-02-17

Pavasario (Velykų) atostogos

2023-04-11–2023-04-14

Pusmečiai:
I pusmetis 2022-09-01 – 2023-01-20
II pusmetis 2023-01-23–2023-06-08