Mokiniams skiriamos atostogos:

 2023-2024 m. m.

Rudens atostogos

2023-10-30–2023-11-03

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023-12-27–2024-01-05

Žiemos atostogos

2024-02-19–2024-02-23

Pavasario (Velykų) atostogos

2024-04-02–2024-04-05

Pusmečiai:
I pusmetis 2023-09-01 – 2024-01-15
II pusmetis 2024-01-16 – 2024-06-11