Mokiniams skiriamos atostogos:

 2021-2022 m. m.

Rudens atostogos

2021-11-03–2021-11-05

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2021-12-27–2022-01-07

Žiemos atostogos

2022-02-14–2022-02-18

Pavasario (Velykų) atostogos

2022-04-19–2022-04-22

Pusmečiai:
I pusmetis 2021-09-01 – 2022-01-21
II pusmetis 2022-01-24–2022-06-13