Mokiniams skiriamos atostogos:

 2020-2021 m.m.

Rudens atostogos

2020-10-26–2020-10-30

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2020-12-14–2021-01-03

Žiemos atostogos

2021-02-15–2021-02-19

Pavasario (Velykų) atostogos

2021-04-06–2021-04-09

 

Pusmečiai:
I pusmetis 2020-09-01 – 2021-01-15
II pusmetis 2021-01-18–2021-06-08