Bendrosios ugdymo programos
pradinio ugdymo programa 

Atnaujintos bendrosios ugdymo programos

Tėvams apie atnaujintą ugdymo turinį

MOKYKLOS-DARŽELIO UDYMO TURINIO ĮGYVEDNINIMO IR KOORDINAVIMO DARBO GRUPĖ
Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė – direktorė, darbo grupės vadovė;
Ingrida Šarachovienė –  direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Diana Meištaitė – mokytoja metodininkė;
Vaida Stanevičienė – mokytoja metodininkė;
Silva Rankelienė – mokytoja metodininkė;
Enrika Valikonienė – muzikos vyresn. mokytoja.
Mokyklos-darželio ugdymo turinio atnaujinimo veiksmų planas 2022-2023 m. m.