Ūkvedys 1 pareigybė –   750 Eur.  (Koef. 4,35)
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui III vadybinė kategorija 0,5 pareigybės – 739 Eur.  (Koef.  8,30)
Direktorius II vadybinė kategorija 1 pareigybė -1588 Eur. (Koef. 9,19)