Ūkvedys 1 pareigybė – pareiginės algos koeficientas 0,89
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui III vadybinė kategorija 0,5 pareigybės – pareiginės algos  koeficientas 1,7872
Direktorius II vadybinė kategorija 1 pareigybė – pareiginės algos koeficientas 1,939