Darbo užmokestis

Ūkvedys 1 pareigybė –   469 Eur.  (Koef. 3,6)
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui III vadybinė kategorija 0,5 pareigybės – 480 Eur.  (Koef. 7,39)
Direktorius II vadybinė kategorija 1 pareigybė -1140 Eur. (Koef. 8,74)