Ūkvedys 1 pareigybė – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,30.
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui III vadybinė kategorija 0,5 pareigybės – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 12,27.
Direktorius II vadybinė kategorija 1 pareigybė – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 15,00.