Ūkvedys 1 pareigybė – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,00.
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui III vadybinė kategorija 0,5 pareigybės – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 14,49
Direktorius II vadybinė kategorija 1 pareigybė – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 15,72