2023-2024 mokslo metais Pažagienių mokykloje-darželyje bus komplektuojama pirma klasė iš 12 mokinių, kuriuos mokys pradinių klasių  mokytoja metodininkė Vaida Stanevičienė.

Pageidaujantys mokytis mūsų mokykloje turi pateikti šiuos dokumentus:

  •   Tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą;
  •   Vaiko gimimo liudijimą arba asmens tapatybės kortelę;
  •   Vaikui būti pasitikrinus sveikatą, kur duomenys, susiję su vaiko sveikatos pažymėjimu, būtų įkelti į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą.
  •   2 fotonuotraukas.

Mokyklos-darželio pristatymas

Mokytojos Vaidos Stanevičienės patarimai būsimųjų pirmokų tėvams

Patarimai tėvams dėl lietuvių klabos pradiniame ugdyme