Projektai

Pažagienių mokyklos-darželio vykdomi projektai 2018–2019 m.m.

Vietos projektas „Viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Pažagienių kaime, Panevėžio rajone“
Tikslas: parengti techninį projektą mokslo paskirties pastato rekonstrukcijai ir rekonstruoti esamą pastatą, įrengiant viešasias erdves ir viešojo naudojimo infrastruktūrą, susijusią su laisvalaikio, aktyvaus poilsio ir kitomis veiklomis kaime.
Atsakinga: Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė

Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio projektas – stovykla
„Vasaros spalvos“ 2018

Tikslas: Organizuoti kryptingą vaikų užimtumą ir poilsį vasaros atostogų metu, tobulinant mokinių saviraišką.
Atsakinga: Diana Meištaitė ir Vaida Stanevičienė

Visuomenės sveikatos programos finansuojamas projektas vaikams
„Auk sveikas ir laimingas“ 2018
Tikslas: įvairiais renginiais skatinti vaikus domėtis ir ugdytis reikalingus įgūdžius taisyklingai laikysenai ir fizinio aktyvumo didinimui.
Atsakinga Aušra Rašimavičienė ir Vaida Stanevičienė

Pažagienių mokyklos-darželio vykdomi projektai 2017–2018 m.m.

Projektas „Aukime, kad augintume“ 2017
Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, konkurso būdu skirtas finansavimas bendram Švietimo centro ir Pažagienių mokyklos-darželio projektui įgyvendinti.
Projektu „Aukime, kad augintume“ siekiama spręsti aktualias problemas ir iššūkius su kuriais susiduria šiandieninė šeima:  kokybiško ir efektyvaus bendravimo su vaikais stoka; tėvų savipagalbos grupių nebuvimas; profesionalų palydėjimo šeimos problemų sprendime, tėvystės įgūdžių stiprinime ir formavime trūkumas ir kt.
Projektu „Aukime, kad augintume“ siekiama ne tik tėvystės įgdžių ugdymų, reikalingų žinių įgijimo, bet ir atsakingos tėvystės, šeimos, kaip vertybės puoselėjimo pasiūlant ir išbandant  šeimos savipagalbos grupės mokymo įstaigose modelį. Vykdomi šeimų mokymai, pagal STEP programą skatins interaktyvų tėvų ugdymosi procesą.
Atsakinga: Vilma J. Kuprienė

Vaikų socializacijos programos projektas:
„Ne vien pamokose drauge“ 2017
Tikslas: įvairiais būdais ir aktyviais metodais skatinti mokinių bendravimo įgūdžius, ugdyti toleranciją, plėtoti mokinių socializacijos galimybes, sudarant sąlygas tenkinti pažininmo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.
Atsakinga: Diana Meištaitė

Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio projektas – stovykla
„Vasaros spalvos“ 2017

Tikslas: Organizuoti kryptingą vaikų užimtumą ir poilsį vasaros atostogų metu, tobulinant mokinių saviraišką.
Atsakinga: Vaida Stanevičienė

Visuomenės sveikatos programos finansuojamas projektas vaikams
„Augu sveikas ir laimingas“ 2017
Tikslas: įvairiais renginiais skatinti vaikus domėtis ir ugdytis reikalingus įgūdžius taisyklingai laikysenai ir fizinio aktyvumo didinimui.
Atsakinga Aušra Mikoliūnaitė ir Diana Meištaitė