Mokyklos-darželio administracijos kontaktai:
el. paštas info@pazagieniumokykla.lt, tel. (8 45) 55 13 39
Direktorė Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė direktorius@pazagieniumokykla.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Šarachovienė info@pazagieniumokykla.lt
Ūkvedė Ramutė Čepokienė pazagieniumokykla@gmail.com
vyr. buhalterė Eglė Gvozdienė buhalteris@pazagieniumokykla.lt
Sekretorė-raštvedė, vaikų maitinimo organizatorė Jurgita Matuizienė info@pazagieniumokykla.lt
Pedagoginiai darbuotojai

Vyresn. logopedė

Spec. pedagogė

Neringa Vinciūnė nering99@gmail.com
Socialinė pedagogė Lina Seferoglu lineta6@gmail.com
Mokytoja metodininkė Skirmantė Petrauskienė skirmante.petrauskiene@gmail.com
Mokytoja metodininkė Vaida Stanevičienė vaidastanev@gmail.com
Mokytoja metodininkė Silva Rankelienė silva.rankeliene@gmail.com
Mokytoja metodininkė Diana Meištaitė dianameistaite@gmail.com
Anglų k. vyresn. mokytoja Inga Vasiliauskienė vipinga@gmail.com
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja Donata Smailienė donatadiara@gmail.com
Neformaliojo švietimo  mokytojai

Diana Meištaitė                      Silva Rankelienė
Vaida Stanevičienė
Skirmantė Petrauskienė

silva.rankeliene@gmail.com
vaidastanev@gmail.com
skirmante.petrauskiene@gmail.com
Vyresn. Mokytoja (tikyba) Loreta Petrauskienė loretapetra@gmail.com
Vyresn. mokytoja (muzika) Enrika Valikonienė envalikoniene@gmail.com
Neformaliojo švietimo (dainavimas) mokytoja ir meninio ugdymo mokytoja Enrika Valikonienė envalikoniene@gmail.com
Šokio mokytoja Asta Saikauskienė saikauskai@hotmail.com
Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vilma Yčienė vilmuteyciene@gmail.com
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Kopcienė info@pazagieniumokykla.lt
Priešmokyklinio  ugdymo mokytoja  metodininkė Edita Tautkienė edita.tautkiene@gmail.com

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  metodininkė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ingrida Šarachovienė

Vaiva Žiedavičienė

singrida3@gmail.com

vaiva.ziedaviciene@gmail.com

Ugdymą aptarnaujantys darbuotojai
ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Irmina Survilienė  
ikimokyklinio ugdymo mokytojos  padėjėja Stanislava Kulionienė  
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos  padėjėja Edita Preidienė  
Darbininkas Vaidas Zizas  
Darbininkas Viktoras Gylys  
Kiemsargis, budėtojas    
Virėja Giedrė Nemanienė  
Virėja Zita Pranaitienė  

Skalbėja, skalbinių prižiūrėtoja, valytoja 

Valytoja

Gema Andrunavičienė

Jūratė Narbutienė

 
Mokytojo padėjėja

 

 

Donata Smailienė,              Vanda Daukšienė,                   Aida Širvinskienė,
Erika Tamošiūnė,                  Vaida Žukovskienė                Irena Ragelienė