Darbuotojai

 

Mokyklos-darželio administracijos kontaktai:
el. paštas info@pazagieniumokykla.lt, tel. (8 45) 55 13 39

Direktorė Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė direktorius@pazagieniumokykla.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Šarachovienė singrida3@gmail.com
Ūkvedė Ramutė Čepokienė svyturio31@gmail.com
Vyr. buhalterė Nijolė Bagdonienė npazdm@erdves.lt
Raštvedė-sekretorė, vaikų maitinimo organizatorė Jurgita Matuizienė pazdm@erdves.lt
Pedagoginiai darbuotojai
Vyresn. logopedė Laikinai dirba Inga Krištanavičiūtė, kuri pavaduoja logopedę Neringą Vinciūnę  ingakristanaviciute@gmail.com

(nering99@gmail.com)

Mokytoja metodininkė Skirmantė Petrauskienė  skirmante.petrauskiene@gmail.com
Vyresn. mokytoja Vaida Stanevičienė vaidastanev@gmail.com
Mokytoja metodininkė Silva Rankelienė silva.rankeliene@gmail.com
Mokytoja metodininkė Diana Meištaitė dianameistaite@gmail.com
Anglų k. vyresn. mokytoja Agnė Preidytė agniukk@gmail.com
Neformaliojo švietimo (šokių) mokytoja metodininkė Rasutė Ragelienė  info@pazagieniumokykla.lt
Neformaliojo švietimo (sporto) vyresn. mokytojas Rolandas Pūras  info@pazagieniumokykla.lt
Vyresn. mokytoja (tikyba) Loreta Petrauskienė loretapetra@gmail.com
Mokytoja (muzika) Enrika Valikonienė envalikoniene@gmail.com
Neformaliojo švietimo (dainavimas) vyresn. mokytoja / Vyresn. meninio ugdymo pedagogė Kristina Miliškevičienė  info@pazagieniumokykla.lt
Vyresn. auklėtoja Vida Plonienė vdploniene@gmail.com
Vyresn. auklėtoja Vilma Yčienė vilmuteyciene@gmail.com
Auklėtoja Justina Sudeikienė  justina.pikciunaite@gmail.com
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Edita Tautkienė edita.tautkiene@gmail.com
Auklėtoja metodininkė Ingrida Šarachovienė singrida3@gmail.com
Auklėtoja Asta Pašakarnienė asta.pasakarniene@gmail.com
Ugdymą aptarnaujantys darbuotojai
Auklėtojos padėjėja Irmina Survilienė
Auklėtojos padėjėja Dalia Jalinskienė
Auklėtojos padėjėja, valytoja Edita Preidienė
Darbininkas Vaidas Zizas
Darbininkas Viktoras Gylys
Kiemsargė Virginija Karsabutienė
Maisto ruošėja Giedrė Nemanienė
Maisto ruošėja, valytoja Zita Pranaitienė
Sargas Jonas Andrunavičius
Sargė Angelė Augustinavičienė
Sargė Janina Bieliūnienė
Skalbėja, skalbinių prižiūrėtoja, valytoja Gema Andrunavičienė