Mokyklos-darželio administracijos kontaktai:
el. paštas info@pazagieniumokykla.lt, tel. (8 45) 55 13 39
Direktorė Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė direktorius@pazagieniumokykla.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Šarachovienė info@pazagieniumokykla.lt
Ūkvedė Ramutė Čepokienė pazagieniumokykla@gmail.com
Vyr. buhalterė Eglė Gvozdienė buhalteris@pazagieniumokykla.lt
Sekretorė-raštvedė, vaikų maitinimo organizatorė Jurgita Matuizienė info@pazagieniumokykla.lt
Pedagoginiai darbuotojai

Vyresn. logopedė

Spec. pedagogė

Neringa Vinciūnė nering99@gmail.com
Mokytoja metodininkė Skirmantė Petrauskienė skirmante.petrauskiene@gmail.com
Mokytoja metodininkė Vaida Stanevičienė vaidastanev@gmail.com
Mokytoja metodininkė Silva Rankelienė silva.rankeliene@gmail.com
Mokytoja metodininkė Diana Meištaitė dianameistaite@gmail.com
Anglų k. vyresn. mokytoja Agnė Murauskienė agniukk@gmail.com
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja Agnė Murauskienė agniukk@gmail.com
Neformaliojo švietimo (sporto) mokytojai

Silva Rankelienė,
Vaida Stanevičienė
Skirmantė Petrauskienė

silva.rankeliene@gmail.com
vaidastanev@gmail.com
skirmante.petrauskiene@gmail.com
Vyresn. mokytoja (tikyba) Loreta Petrauskienė loretapetra@gmail.com
Vyresn. mokytoja (muzika) Enrika Valikonienė envalikoniene@gmail.com
Neformaliojo švietimo (dainavimas)  mokytoja ir meninio ugdymo mokytoja Enrika Valikonienė envalikoniene@gmail.com
Šokio mokytoja Laurita Merkelė laurita@elkadance.lt
Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vilma Yčienė vilmuteyciene@gmail.com
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Kopcienė info@pazagieniumokykla.lt
Priešmokyklinio  ugdymo mokytoja  metodininkė Edita Tautkienė edita.tautkiene@gmail.com

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  metodininkė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ingrida Šarachovienė

Brigita Dambrauskienė

singrida3@gmail.com

dambrauskiene.brigita@gmail.com

Ugdymą aptarnaujantys darbuotojai
ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Irmina Survilienė  
ikimokyklinio ugdymo mokytojos  padėjėja Stanislava Kulionienė  
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos  padėjėja Edita Preidienė  
Darbininkas Vaidas Zizas  
Darbininkas Viktoras Gylys  
Kiemsargė, budėtoja Virginija Karsabutienė  
Virėja Giedrė Nemanienė  
Virėja Zita Pranaitienė  
Skalbėja, skalbinių prižiūrėtoja, valytoja  Gema Andrunavičienė  
Mokytojo padėjėja

Elina Charisova,
Vanda Daukšienė,
Agnė Murauskienė,
Aida Širvinskienė,

Erika Tamošiūnė,

Vaida Žukovskienė

Irena Ragelienė