Mokyklos-darželio administracijos kontaktai:
el. paštas info@pazagieniumokykla.lt, tel. +370 45 55 13 39
Direktorė Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė direktorius@pazagieniumokykla.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Šarachovienė info@pazagieniumokykla.lt
Ūkvedė Ramutė Čepokienė pazagieniumokykla@gmail.com
vyr. buhalterė Eglė Gvozdienė buhalteris@pazagieniumokykla.lt
Sekretorė-raštvedė, vaikų maitinimo organizatorė Jurgita Matuizienė info@pazagieniumokykla.lt
Pedagoginiai darbuotojai

Vyresn. logopedė

Spec. pedagogė

Neringa Vinciūnė nering99@gmail.com
Socialinė pedagogė Lina Seferoglu lineta6@gmail.com
Mokytoja metodininkė Jolanta Smetonienė jolantasm@yahoo.com
Mokytoja metodininkė Vaida Stanevičienė vaidastanev@gmail.com
Mokytoja metodininkė Silva Rankelienė silva.rankeliene@gmail.com
Mokytoja metodininkė Diana Meištaitė dianameistaite@gmail.com
Anglų k. vyresn. mokytoja Inga Vasiliauskienė vipinga@gmail.com
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja Donata Smailienė donatadiara@gmail.com
Neformaliojo švietimo  mokytojai

Diana Meištaitė                                Silva Rankelienė
Vaida Stanevičienė
Jolanta Smetonienė

silva.rankeliene@gmail.com
vaidastanev@gmail.com
jolantasm@yahoo.com
Mokytoja (tikyba) Daiva Vasiliauskienė daivavasil@gmail.com
Vyresn. mokytoja (muzika) Enrika Valikonienė envalikoniene@gmail.com
Neformaliojo švietimo (dainavimas) mokytoja ir meninio ugdymo mokytoja Enrika Valikonienė envalikoniene@gmail.com
     
Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vilma Yčienė vilmuteyciene@gmail.com
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Kopcienė info@pazagieniumokykla.lt
Priešmokyklinio  ugdymo mokytoja  metodininkė Edita Tautkienė edita.tautkiene@gmail.com

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  metodininkė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ingrida Šarachovienė

Vaiva Žiedavičienė

singrida3@gmail.com

vaiva.ziedaviciene@gmail.com

Ugdymą aptarnaujantys darbuotojai
ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Irmina Survilienė  
ikimokyklinio ugdymo mokytojos  padėjėja Stanislava Kulionienė  
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos  padėjėja Edita Preidienė  
Darbininkas Vaidas Zizas  
Darbininkas Viktoras Gylys  
Kiemsargis, budėtojas    
Virėja Giedrė Nemanienė  
Virėja Zita Pranaitienė  

Skalbėja, skalbinių prižiūrėtoja, valytoja 

Valytoja

Gema Andrunavičienė

Jūratė Narbutienė

 
Mokytojo padėjėja

Donata Smailienė,                            Vanda Daukšienė,                            Aida Širvinskienė,
Erika Tamošiūnė,                              Vaida Žukovskienė,                            Irena Ragelienė,                              Erika Motiejūnienė,                  Jūratė Narbutienė