Darbuotojai

Mokyklos-darželio administracijos kontaktai:
el. paštas info@pazagieniumokykla.lt, tel. (8 45) 55 13 39

Direktorė Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė direktorius@pazagieniumokykla.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Šarachovienė info@pazagieniumokykla.lt
Ūkvedė Ramutė Čepokienė pazagieniumokykla@gmail.com
Vyr. buhalterė Eglė Gvozdienė buhalteris@pazagieniumokykla.lt
Raštvedė-sekretorė, vaikų maitinimo organizatorė Jurgita Matuizienė info@pazagieniumokykla.lt
Pedagoginiai darbuotojai
Vyresn. logopedė Laikinai dirba Inga Krištanavičiūtė, kuri pavaduoja logopedę Neringą Vinciūnę  ingakristanaviciute@gmail.com

(nering99@gmail.com)

Mokytoja metodininkė Skirmantė Petrauskienė  skirmante.petrauskiene@gmail.com
Vyresn. mokytoja Vaida Stanevičienė vaidastanev@gmail.com
Mokytoja metodininkė Silva Rankelienė silva.rankeliene@gmail.com
Mokytoja metodininkė Diana Meištaitė dianameistaite@gmail.com
Anglų k. vyresn. mokytoja Agnė Preidytė agniukk@gmail.com
Neformaliojo švietimo (šokių) mokytoja metodininkė Enrika Valikonienė  info@pazagieniumokykla.lt
Neformaliojo švietimo (sporto) vyresn. mokytojas Artūras Grincevičius  info@pazagieniumokykla.lt
Vyresn. mokytoja (tikyba) Loreta Petrauskienė loretapetra@gmail.com
Mokytoja (muzika) Enrika Valikonienė envalikoniene@gmail.com
Neformaliojo švietimo (dainavimas)  mokytoja / muzikos mokytoja ir   meninio ugdymo pedagogė Enrika Valikonienė  info@pazagieniumokykla.lt
Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vida Plonienė vdploniene@gmail.com
Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vilma Yčienė vilmuteyciene@gmail.com
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Inga Kopcienė info@pazagieniumokykla.lt
Priešmokyklinio  ugdymo mokytoja  metodininkė Edita Tautkienė edita.tautkiene@gmail.com
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  metodininkė Ingrida Šarachovienė singrida3@gmail.com
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Asta Pašakarnienė asta.pasakarniene@gmail.com
Ugdymą aptarnaujantys darbuotojai
ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Irmina Survilienė
ikimokyklinio ugdymo mokytojos  padėjėja Brigita Dambrauskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos  padėjėja, valytoja Edita Preidienė
Darbininkas Vaidas Zizas
Darbininkas Viktoras Gylys
Kiemsargė Virginija Karsabutienė
Virėja Giedrė Nemanienė
Virėja, valytoja Zita Pranaitienė
Sargas Jonas Andrunavičius
Sargė Virginija Karsabutienė
Sargė Janina Bieliūnienė
Skalbėja, skalbinių prižiūrėtoja, valytoja Gema Andrunavičienė