Darbuotojai

Mokyklos-darželio administracijos kontaktai:
el. paštas info@pazagieniumokykla.lt, tel. (8 45) 55 13 39

Direktorė Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė direktorius@pazagieniumokykla.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Šarachovienė info@pazagieniumokykla.lt
Ūkvedė Ramutė Čepokienė pazagieniumokykla@gmail.com
Vyr. buhalterė Eglė Gvozdienė buhalteris@pazagieniumokykla.lt
Sekretorė-raštvedė, vaikų maitinimo organizatorė Jurgita Matuizienė info@pazagieniumokykla.lt
Pedagoginiai darbuotojai
Vyresn. logopedė Neringa Vinciūnė nering99@gmail.com
Mokytoja metodininkė Skirmantė Petrauskienė  skirmante.petrauskiene@gmail.com
Vyresn. mokytoja Vaida Stanevičienė vaidastanev@gmail.com
Mokytoja metodininkė Silva Rankelienė silva.rankeliene@gmail.com
Mokytoja metodininkė Diana Meištaitė dianameistaite@gmail.com
Anglų k. vyresn. mokytoja Agnė Preidytė agniukk@gmail.com
Neformaliojo švietimo (šokių) mokytoja metodininkė Enrika Valikonienė envalikoniene@gmail.com
Neformaliojo švietimo (sporto) mokytojai Silva Rankelienė, Vaida Stanevičienė silva.rankeliene@gmail.com

vaidastanev@gmail.com

Vyresn. mokytoja (tikyba) Loreta Petrauskienė loretapetra@gmail.com
Mokytoja (muzika) Enrika Valikonienė envalikoniene@gmail.com
Neformaliojo švietimo (dainavimas)  mokytoja ir   meninio ugdymo pedagogė Enrika Valikonienė envalikoniene@gmail.com
Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vida Plonienė vdploniene@gmail.com
Vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vilma Yčienė vilmuteyciene@gmail.com
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Inga Kopcienė info@pazagieniumokykla.lt
Priešmokyklinio  ugdymo mokytoja  metodininkė Edita Tautkienė edita.tautkiene@gmail.com
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  metodininkė Ingrida Šarachovienė singrida3@gmail.com
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Asta Pašakarnienė asta.pasakarniene@gmail.com
Ugdymą aptarnaujantys darbuotojai
ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Irmina Survilienė
ikimokyklinio ugdymo mokytojos  padėjėja Brigita Dambrauskienė
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos  padėjėja, valytoja Edita Preidienė
Darbininkas Vaidas Zizas
Darbininkas Viktoras Gylys
Kiemsargė Virginija Karsabutienė
Virėja Giedrė Nemanienė
Virėja, valytoja Zita Pranaitienė
Sargas Jonas Andrunavičius
Sargė Virginija Karsabutienė
Sargė Janina Bieliūnienė
Skalbėja, skalbinių prižiūrėtoja, valytoja Gema Andrunavičienė