PAŽAGIENIŲ MOKYKLOS – DARŽELIO 2022-2023 M. M.  
1-4 KLASIŲ
II- PUSMEČIO  PAMOKŲ TVARKARAŠTIS
 

 

KLASĖ 

I 

II 

III 

IV 

V 

1 klasė 

Mokytoja 

Silva Rankelienė 

23 pamokos 

(1 konsultacija)  

(1 prevencinė programa) 

1.Muzika 

2. Šokis 

3. Lietuvių k. 

4.Lietuvių k. 

5. Matematika 

 

1. Prevencinė programa 

2. Lietuvių k. 

3. Fizinis ugdymas 

4. Matematika 

5. Pasaulio pažinimas 

 

1. Tikyba 

2. Lietuvių k. 

3. Lietuvių k. 

4. Muzika 

5. Fizinis ugdymas 

1. Lietuvių k. 

2.Matematika 

3. Pasaulio pažinimas 

4. Dailė ir technologijos 

5. Konsultacija 

1.Matematika 

2. Lietuvių k. 

3. Lietuvių k. 

4. Dailė ir technologijos 

5. Fizinis ugdymas 

 

2 klasė 

Mokytoja 

Skirmantė Pertauskienė 

25 pamokos 

(1 konsultacija)  

(1 prevencinė programa) 

1. Anglų k. 

2. Matematika 

3. Šokis 

4. Pasaulio pažinimas 

5. Lietuvių k. 

6. Konsultacija 

1. Matematika 

2. Lietuvių k. 

3. Lietuvių k. 

4. Muzika 

5. Pasaulio pažinimas 

6. Prevencinė programa 

1. Matematika 

2. Tikyba 

3. Fizinis ugdymas 

4. Lietuvių k. 

5. Lietuvių k. 

1. Muzika 

2. Lietuvių k. 

3. Lietuvių k. 

4. Fizinis ugdymas 

5. Matematika 

 

1. Matematika 

2. Anglų k. 

3. Fizinis ugdymas 

4. Dailė ir technologijos 

5. Dailė ir technologijos 

3 klasė 

Mokytoja 

Diana Meištaitė 

24 pamokos 

(1+1matematika, konsultacija)  

(1 prevencinė programa) 

1. Lietuvių k. 

2. Anglų k. 

3. Matematika 

4. Šokis 

5. Pasaulio pažinimas 

1. Muzika 

2. Lietuvių k. 

3. Lietuvių k. 

4. Matematika 

5. Fizinis ugdymas 

6. Prevencinė programa 

1. Matematika 

2. Lietuvių k. 

3. Lietuvių k. 

4. Tikyba/Etika 

5. Muzika 

6. Fizinis ugdymas 

1. Lietuvių k. 

2. Lietuvių k. 

3. Fizinis ugdymas 

4. Matematika 

5. Konsultacija 

 

1. Pasaulio pažinimas 

2. Matematika 

3. Anglų k. 

4. Dailė ir technologijos 

5. Dailė ir technologijos 

 

4 klasė 

Mokytoja 

Vaida Stanevičienė 

  1. Pamokos 

(1 konsultacija)  

(1 prevencinė programa) 

1. Matematika 

2. Pasaulio pažinimas 

3. Anglų k. 

4. Lietuvių k. 

5. Šokis 

6. Konsultacija 

1. Lietuvių k 

2. Lietuvių k 

3. Fizinis ugdymas 

4. Prevencinė programa 

5. Lietuvių k. 

6. Matematika 

1. Muzika 

2. Pasaulio pažinimas 

3. Tikyba 

4. Fizinis ugdymas 

5. Matematika 

 

1. Lietuvių k 

2. Lietuvių k 

3. Matematika 

4. Muzika 

5. Fizinis ugdymas 

 

1. Anglų k. 

2. Matematika 

3. Lietuvių k 

4. Dailė ir technologijos 

5. Dailė ir technologijos