Pamokų tvarkaraštis

PAŽAGIENIŲ MOKYKLOS – DARŽELIO 2020–2021 M. M.
1–4 KLASIŲ I PUSMEČIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

KLASĖ

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1 klasė
Mokytoja
Diana Meištaitė
22 pamokos
(1 kons-ja)
(1 prev. prg. – kl.val.)

1. Prevencinė programa
2. Lietuvių k.
3. Lietuvių k.
4.Matematika
5. Pasaulio pažinimas

1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3.Tikyba/Etika
4. Fizinis ugdymas
5.Matematika

1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Muzika
4. Muzika
5.Konsultacija

 

1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Matematika
4. Fizinis ugdymas

 

1. Matematika
2. Fizinis ugdymas
3.Pasaulio pažinimas
4. Dailė ir technologijos
5. Dailė ir technologijos

2 klasė
Mokytoja
Vaida Stanevičienė
24 pamokos
(1 kons-ja)
(1 prev. prg. – kl.val.)

1. Prevencinė programa
2.Matematika
3. Anglų k.
4. Anglų k.
5. Lietuvių k
6.Konsultacija

1. Matematika
2. Tikyba
3. Lietuvių k.
4. Muzika
5. Muzika

 

1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3.Matematika
4. Fizinis ugdymas
5. Pasaulio pažinimas

1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Lietuvių k.
4. Pasaulio pažinimas
5. Fizinis ugdymas

 

1.Matematika
2. Lietuvių k.
3. Dailė ir technologijos
4. Dailė ir technologijos
5. Fizinis ugdymas

3 klasė
Mokytoja 
Silva Rankelienė
23 pamokos
(1matematika,
1 kons-ja)
(1 prev. prg. – kl.val.)

1. Prevencinė programa
2. Lietuvių k.
3.Lietuvių k.
4.Matematika
5. Fizinis ugdymas

 

1.Tikyba/Etika
2. Matematika
3. Lietuvių k.
4. Lietuvių k.
5. Pasaulio pažinimas

 

1. Muzika
2. Muzika
3.Matematika
4. Lietuvių k.
5. Fizinis ugdymas
6.Konsultacija

1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Fizinis ugdymas
4. Matematika
5. Pasaulio pažinimas

 

1. Dailė ir technologijos.
2. Dailė ir technologijos.
3. Anglų k.
4. Anglų k.
5.Matematika

4 klasė
Mokytoja
Skirmantė Petrauskienė
24 Pamokos
(1 kons-ja)
(1 prev. prg. – kl.val.)

1.Prevencinė programa
2.Matematika
3. Lietuvių k.
4. Fizinis ugdymas
5. Pasaulio pažinimas

 

1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Fizinis ugdymas
4. Tikyba
5.Matematika

1.Matematika
2.Matematika
3. Lietuvių k.
4. Lietuvių k.
5. Pasaulio pažinimas
6.Konsultacija

1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Matematika
4. Muzika
5. Muzika

1. Anglų k.
2. Anglų k.
3. Fizinis ugdymas
4. Dailė ir technologijos.
5. Dailė ir technologijos