PAŽAGIENIŲ MOKYKLOS – DARŽELIO 2023-2024 M. M.  
1-4 KLASIŲ
I-OJO PUSMEČIO  PAMOKŲ TVARKARAŠTIS
 

KLASĖ

I

II

III

IV

V

1 klasė
Mokytoja
Vaida Stanevičienė
23 pamokos
(1 konsultacija)
(1 prevencinė programa)

1.Muzika

2. Matematika

3. Lietuvių k. ir literatūra

4. Lietuvių k. ir literatūra

5. Visuomeninis ugdymas

1. Lietuvių k. ir literatūra

2. Lietuvių k. ir literatūra

3. Fizinis ugdymas

4. Prevencinė

5. Konsultacija

 

1. Tikyba

2. Matematika

3. Lietuvių k. ir literatūra

4. Muzika

5. Fizinis ugdymas

1. Lietuvių k. ir literatūra

2.Lietuvių k. ir literatūra

3. Matematika

4. Gamtos mokslai

5. Teatras

1.Matematika

2. Lietuvių k. ir literatūra

3. Dailė

4. Technologijos

5. Fizinis ugdymas

 

2 klasė
Mokytoja
Silva Rankelienė
25 pamokos
(1 konsultacija)
(1 prevencinė programa)

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Pasaulio pažinimas

5. Teatras

6. Konsultacija

1. Anglų k.

2. Prevencinė

3. Matematika

4. Muzika

5. Lietuvių k.

 

1. Matematika

2. Tikyba

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k.

5. Pasaulio pažinimas

6. Fizinis ugdymas

1. Muzika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Fizinis ugdymas

5. Matematika

 

1. Matematika

2. Anglų k.

3. Fizinis ugdymas

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

3 klasė
Mokytoja
Jolanta Smetonienė
25 pamokos
(1 konsultacija)
(1 prevencinė programa)

1. Lietuvių k. ir literatūra

2. Lietuvių k. ir literatūra

3. Matematika

4. Teatras

5. Visuomeninis ugdymas

1. Muzika

2. Anglų k. (pirmoji)

3. Lietuvių k. ir literatūra

4. Matematika

5. Fizinis ugdymas

6. Prevencinė programa

1. Lietuvių k. ir literatūra

2. Lietuvių k. ir literatūra

3. Tikyba

4. Matematika

5. Muzika

6. Fizinis ugdymas

1. Lietuvių k. ir literatūra

2. Matematika

3. Fizinis ugdymas

4. Gamtos mokslai

5. Konsultacinė

 

1. Matematika

2. Lietuvių k. ir literatūra

3. Anglų k. (pirmoji)

4. Dailė

5. Technologijos

 

4 klasė
Mokytoja 
Diana Meištaitė
25     Pamokos
(1 konsultacija)
(1 prevencinė programa)

1. Matematika

2. Pasaulio pažinimas

3. Fizinis ugdymas

4. Lietuvių k.

5. Fizinis ugdymas

 

1. Lietuvių k

2. Lietuvių k

3. Anglų k.

4. Prevencinė programa

5. Matematika

6. Teatras

1. Muzika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Tikyba/Etika

5. Matematika

6. Konsultacija

1. Lietuvių k

2. Lietuvių k

3. Matematika

4. Muzika

5. Fizinis ugdymas

 

1. Anglų k.

2. Matematika

3. Pasaulio pažinimas

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos