PAŽAGIENIŲ MOKYKLOS – DARŽELIO 2020–2021 M. M.
1–4 KLASIŲ I PUSMEČIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS  (NUOTOLINIS MOKYMAS)

 

KLASĖ 

I 

II 

III 

IV 

V 

1 klasė Mokytoja Diana Meištaitė 
dianosklase4a@gmail.com 

1.Prevencinė programa 
2. Lietuvių k.
3. Lietuvių k.
4. Matematika 
5. Pasaulio pažinimas 

1. Lietuvių k. 
2. Lietuvių k. 
3. Matematika 
4. Fizinis ugdymas 
5. Dailė ir technologijos 

  

  

1. Muzika (9.00 – 10.00) 
2. Muzika 
3. Lietuvių k. 
4. Konsultacija 
5. Tikyba (11.00  12.00) 

 

  

1.Lietuvių k. 
2.Lietuvių k. 
3.Matematika 
4.Fizinis ugdymas 

  

1. Lietuvių k. 
2. Matematika 
3.  Pasaulio pažinimas 
4. Dailė ir technologijos 
5. Fizinis ugdymas 

  

  1 klasės darbo dienos planas

08.30 – 09.00 Eduka ir kitų užduočių savarankiškas atlikimas.
09.00 – 12.00 
Pamokos su mokiniais per Microsoft Teams. 
11.00 – 12.00  
Savarankiškas užduočių atlikimas. 
14.00 – 16.00  
Grupinės ir individualios konsultacijos. 

Iki 18.00  Užduočių pateikimo laikas 

 

.  

08.30 – 09.00  Eduka ir kitų užduočių savarankiškas atlikimas. 
09.00 – 12.00  Pamokos su mokiniais per Microsoft Teams. 
11.00 – 12.00  Savarankiškas užduočių atlikimas. 
14.00 – 16.00  Grupinės ir individualios konsultacijos. 
Iki 18.00  Užduočių pateikimo laikas 

 

 

08.30 – 09.00  Eduka ir kitų užduočių savarankiškas atlikimas.
09.00 – 12.00  Pamokos su mokiniais per Microsoft Teams. 
14.00 – 16.00  Grupinės ir individualios konsultacijos. 
Iki 18.00  Užduočių pateikimo laikas 

 

 

08.30 – 09.00  Eduka ir kitų užduočių savarankiškas atlikimas. 
09.00 – 12.00  Pamokos su mokiniais per Microsoft Teams. 
11.00 – 12.00  Savarankiškas užduočių atlikimas. 
14.00 – 16.00  Grupinės ir individualios konsultacijos. 
Iki 18.00  Užduočių pateikimo laikas 

 

 

08.30 – 09.00  Eduka ir kitų užduočių savarankiškas atlikimas. 
09.00 – 12.00  Pamokos su mokiniais per Microsoft Teams. 
11.00 – 12.00  Savarankiškas užduočių atlikimas. 
14.00 – 16.00  Grupinės ir individualios konsultacijos. 
Iki 18.00  Užduočių pateikimo laikas 

 

 

2 klasė Mokytoja  Vaida Stanevičienė 

1. Prevencinė programa 
2. Matematika 
3. Matematika 
4. Lietuvių k. 
5. Lietuvių k 

  

1. Matematika 
2. Lietuvių k. 
3. Lietuvių k 
4. Lietuvių k 
5. Fizinis ugdymas 

  

1. Anglų k. (9.30 – 10.30) 
2.Pasaulio pažinimas  
3. Muzika (11.00-12.00)
4. Muzika  
5.Tikyba (12.00 – 13.00) 
6. Konsultacija  

  

  

1. Pasaulio pažinimas 
2. Fizinis ugdymas  
3. Lietuvių k. 
4. Lietuvių k 
5. Matematika 

  

1. Matematika
2Anglų k 
3. Dailė ir technologijos 
4. Dailė ir technologijos 
5. Fizinis ugdymas 

   

  2 klasės darbo dienos  planas

9. 30 val. – 10. 15 val. (kam reikės 10 val. atsijungti, tai galės ir padaryti). 
10. 15 val.- 11.15 val. savarankiškas darbas. 
11. 15 val. – 12. 15 val. pertrauka 
12. 15 val. -13. 15 val. Eduka užduočių atlikimas savarankiškai. 
13. 15 val. – 15 val. grupinės ir individualios konsultacijos per Microsoft Teams. 

  

9. 30 val. – 10. 15 val. (kam reikės 10 val. atsijungti, tai galės ir padaryti). 
10. 15 val.- 11.15 val. savarankiškas darbas. 
11. 15 val. – 12. 15 val. pertrauka 
12. 15 val. -13. 15 val. Eduka užduočių atlikimas savarankiškai. 
13. 15 val. – 15 val. grupinės ir individualios konsultacijos Microsoft Teams. 

9. 30 val. – 10. 15 val. (kam reikės 10 val. atsijungti, tai galės ir padaryti). 
10. 15 val.- 11.15 val. savarankiškas darbas. 
11. 15 val. – 12. 15 val. pertrauka 
12. 15 val. -13. 15 val. Eduka užduočių atlikimas savarankiškai. 
13. 15 val. – 15 val. grupinės ir individualios konsultacijos per Microsoft Teams. 

9. 30 val. – 10. 15 val. (kam reikės 10 val. atsijungti, tai galės ir padaryti).
10. 15 val.- 11.15 val. savarankiškas darbas. 
11. 15 val. – 12. 15 val. pertrauka 
12. 15 val. -13. 15 val. Eduka užduočių atlikimas savarankiškai. 
13. 15 val. – 15 val. grupinės ir individualios konsultacijos per Microsoft Teams. 

9. 30 val. – 10. 15 val. (kam reikės 10 val. atsijungti, tai galės ir padaryti). 
10. 15 val.- 11.15 val. savarankiškas darbas. 
11. 15 val. – 12. 15 val. pertrauka 
12. 15 val. -13. 15 val. Eduka užduočių atlikimas savarankiškai. 
13. 15 val. – 15 val. grupinės ir individualios konsultacijos per Microsoft Teams. 

3 klasė Mokytoja 
Silva Rankelienė 

 

 

 

 

 

 

3 klasės darbo dienos planas

 

 

1. Prevencinė programa 
2. Lietuvių k. 
3. Lietuvių k. 
4. Matematika 
5. Fizinis ugdymas 
6. Fizinis ugdymas 

1. Matematika 
2. Lietuvių k. 
3. Lietuvių k. 
4. Pasaulio p. 
5. Konsultacija  

  

1. Tikyba  (9.00-10.00) 
2. Muzika (10.00-11.00) 
3. Muzika 
4. Anglų k. 

 

1. Lietuvių k. 
2. Lietuvių k. 
3. Matematika 
4. Pasaulio pažinimas 
5. Matematika 
6. Fizinis ugdymas 

1. Matematika 
2. Lietuvių k. 
3Dailė ir techn. 
4. Anglų k. 
5. Dailė ir techn. 

09. 00 – 12. 30 . Pamokos per Microsoft Teams. 

12. 30 – 1330 

 Savarankiškas darbas. 

Eduka ir kitų užduočių savarankiškas sprendimas. 

13. 30 – 15. 00 grupinės ir individualios konsultacijos pagal poreikį. Sporto užduotys. 

Iki 17. 00 Savarankiškų užduočių pateikimo laikas. 

09. 00 – 12. 30 . Pamokos per Microsoft Teams 

12. 30 – 13. 30 

Savarankiškas darbas. 

Eduka ir kitų užduočių sprendimas. 

13. 30 – 1500 grupinės ir individualios konsultacijos  pagal poreikį. Pažintinės užduotys. 

Iki 17 val. Savarankiškų užduočių pateikimo laikas. 

  

  

  

  

  

14. 00 –  15.00 Dienos apžvalga bei refleksija.  

Iki 17 val. Savarankiškų užduočių pateikimo laikas. 

09.00 – 12. 30. Pamokos per Microsoft Teams. 

12. 30 – 13. 30 Savarankiškas darbas. 

Eduka ir kitų užduočių sprendimas. 

13. 30 – 15. 00 grupinės ir individualios konsultacijos pagal poreikį. Pažintinės ir sporto  užduotys. 

Iki 17 val. Savarankiškų užduočių pateikimo laikas. 

09.00 – 12. 30. Pamokos per Microsoft Teams. 

12. 30 – 13. 30 Savarankiškas darbas. 

Eduka ir kitų užduočių sprendimas. 

13. 30 – 15. 00 grupinės ir individualios konsultacijos pagal poreikį. Kūrybinės užduotys. 

Iki 17 val. Savarankiškų užduočių pateikimo laikas. 

 

4 klasė 

Mokytoja 

  

Skirmantė Petrauskienė 

Messenger: Skirmantė Petrauskienė 

El. paštas: skirmante.petrauskiene@gmail.com 

 

1. Prevencinė programa 

2. Matematika 

3. Fizinis ugdymas 

4. Pasaulio pažinimas 

5. Lietuvių k 

6. Konsultacija 

  

1. Lietuvių k 

2. Lietuvių k 

3. Lietuvių k 

4. Matematika 

5.Matematika 

  

 

2. Tikyba 

(10.00-11.00) 

3. Anglų k.  

(11.00-12.00) 

4.Muzika  

(12.00-13.00) 

5. Muzika 

  

1. Lietuvių k. 

2. Lietuvių k. 

3. Matematika 

4. Pasaulio pažinimas 
5. Fizinis ugdymas 

6. Fizinis ugdymas 

1. Lietuvių k 

2. Matematika 

3. Anglų k. 

4. Dailė ir technologijos 

5. Dailė ir technologijos 

  4 kl. darbo dienos planas

08.00-09.00 

EMA, Eduka ir kitų užduočių savarankiškas sprendimas 

09.00-9.45 Prevencinė programa, pažintinės, knygų pristatymo, sporto užduotys. 

10.00-12.00 Pamokos su mokiniais per Microsoft Teams. 

11.00 – 12.00 Savarankiškas darbas 

14.00-16.00 

Individualūs pokalbiai, konsultacijos pagal poreikį. 

18.00 savarankiškų užduočių pateikimo laikas. 

 

08.00-09.00 

EMA, Eduka ir kitų užduočių savarankiškas sprendimas 

09.00-9.45 Prevencinė programa, pažintinės, knygų pristatymo, sporto užduotys. 

10.00-12.00 Pamokos su mokiniais per Microsoft Teams. 

11.00 – 12.00 Savarankiškas darbas 

14.00-16.00 

Individualūs pokalbiai, konsultacijos pagal poreikį. 

18.00 savarankiškų užduočių pateikimo laikas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00-16.00 

Individualūs pokalbiai, konsultacijos pagal poreikį. 

18.00 savarankiškų užduočių pateikimo laikas. 

 

08.00-09.00 

EMA, Eduka ir kitų užduočių savarankiškas sprendimas 

09.00-9.45 Prevencinė programa, pažintinės, knygų pristatymo, sporto užduotys. 

10.00-12.00 Pamokos su mokiniais per Microsoft Teams. 

11.00 – 12.00 Savarankiškas darbas 

14.00-16.00 

Individualūs pokalbiai, konsultacijos pagal poreikį. 

18.00 savarankiškų užduočių pateikimo laikas. 

 

08.00-09.00 

EMA, Eduka ir kitų užduočių savarankiškas sprendimas 

09.00-9.45 Prevencinė programa, pažintinės, knygų pristatymo, sporto užduotys. 

10.00-12.00 Pamokos su mokiniais per Microsoft Teams. 

11.00 – 12.00 Savarankiškas darbas 

14.00-16.00 

Individualūs pokalbiai, konsultacijos pagal poreikį. 

18.00 savarankiškų užduočių pateikimo laikas. 

 

 

KLASĖ

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1 klasė
Mokytoja
Diana Meištaitė
22 pamokos
(1 kons-ja)
(1 prev. prg. – kl.val.)

1. Prevencinė programa
2. Lietuvių k.
3. Lietuvių k.
4.Matematika
5. Pasaulio pažinimas

1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3.Tikyba/Etika
4. Fizinis ugdymas
5.Matematika

1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Muzika
4. Muzika
5.Konsultacija

 

1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Matematika
4. Fizinis ugdymas

 

1. Matematika
2. Fizinis ugdymas
3.Pasaulio pažinimas
4. Dailė ir technologijos
5. Dailė ir technologijos

2 klasė
Mokytoja
Vaida Stanevičienė
24 pamokos
(1 kons-ja)
(1 prev. prg. – kl.val.)

1. Prevencinė programa
2.Matematika
3. Anglų k.
4. Anglų k.
5. Lietuvių k
6.Konsultacija

1. Matematika
2. Tikyba
3. Lietuvių k.
4. Muzika
5. Muzika

 

1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3.Matematika
4. Fizinis ugdymas
5. Pasaulio pažinimas

1. Matematika
2. Lietuvių k.
3. Lietuvių k.
4. Pasaulio pažinimas
5. Fizinis ugdymas

 

1.Matematika
2. Lietuvių k.
3. Dailė ir technologijos
4. Dailė ir technologijos
5. Fizinis ugdymas

3 klasė
Mokytoja 
Silva Rankelienė
23 pamokos
(1matematika,
1 kons-ja)
(1 prev. prg. – kl.val.)

1. Prevencinė programa
2. Lietuvių k.
3.Lietuvių k.
4.Matematika
5. Fizinis ugdymas

 

1.Tikyba/Etika
2. Matematika
3. Lietuvių k.
4. Lietuvių k.
5. Pasaulio pažinimas

 

1. Muzika
2. Muzika
3.Matematika
4. Lietuvių k.
5. Fizinis ugdymas
6.Konsultacija

1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Fizinis ugdymas
4. Matematika
5. Pasaulio pažinimas

 

1. Dailė ir technologijos.
2. Dailė ir technologijos.
3. Anglų k.
4. Anglų k.
5.Matematika

4 klasė
Mokytoja
Skirmantė Petrauskienė
24 Pamokos
(1 kons-ja)
(1 prev. prg. – kl.val.)

1.Prevencinė programa
2.Matematika
3. Lietuvių k.
4. Fizinis ugdymas
5. Pasaulio pažinimas

 

1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Fizinis ugdymas
4. Tikyba
5.Matematika

1.Matematika
2.Matematika
3. Lietuvių k.
4. Lietuvių k.
5. Pasaulio pažinimas
6.Konsultacija

1. Lietuvių k.
2. Lietuvių k.
3. Matematika
4. Muzika
5. Muzika

1. Anglų k.
2. Anglų k.
3. Fizinis ugdymas
4. Dailė ir technologijos.
5. Dailė ir technologijos