Pamokų tvarkaraštis

 

PAŽAGIENIŲ MOKYKLOS – DARŽELIO 2018-2019 M. M.
1-4 KLASIŲ II PUSMEČIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

KLASĖ I II III IV V
1 klasė

 

Mokytoja

Silva Rankelienė

       22 pamokos 

(1 prevencinė programa)

1.Prevencinė programa

 

2. Muzika

3. Lietuvių k.

4. Matematika

 

1. Lietuvių k.

 

2. Lietuvių k.

3. Tikyba

4. Kūno kultūra

5. Pasaulio pažinimas

 

 

1. Lietuvių k.

 

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Muzika

5. Kūno kultūra

 

 

1.Lietuvių k.

 

2.Lietuvių k.

3.Matematika

4. Kūno kultūra

1. Pasaulio pažinimas

 

2. Matematika

3.  Lietuvių k.

4. Dailė it technologijos

5. Dailė ir technologijos

 

 

2 klasė

 

Mokytoja

Skirmantė Petrauskienė

23    pamokos

(1 prevencinė programa)

1. Prevencinė programa

 

2.Matematika.

3. Muzika

4. Lietuvių k.

5. Lietuvių k

 

1. Matematika

 

2. Tikyba/Etika

3. Lietuvių k

4. Lietuvių k

5. Kūno kultūra

1. Muzika

 

2. Anglų k.

3. Lietuvių k.

4. Matematika

5. Pasaulio pažinimas

 

1. Lietuvių k.

 

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Pasaulio pažinimas

5. Konsultacinė valanda

 

1. Matematika

 

2. Dailė ir technologijos

3. Dailė ir technologijos

4. Anglų k.

5. Kūno kultūra

 

3 klasė

 

Mokytoja

Diana Meištaitė

24 pamokos

(1 prevencinė programa)

1. Prevencinė programa

 

2. Pasaulio pažinimas

3. Matematika

4. Muzika

5. Kūno kultūra

 

1. Tikyba

 

2. Matematika

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

 

1.Lietuvių k.

 

2.Lietuvių k.

3. Muzika

4. Anglų k.

5. Matematika

 

1. Lietuvių k.

 

2. Lietuvių k.

3. Kūno kultūra

4. Matematika

5. Pasaulio pažinimas

1. Matematika

 

2. Anglų k.

3. Kūno kultūra

4. Lietuvių k.

5. Lietuvių k.

4 klasė

 

Mokytoja

Vaida Stanevičienė

24    pamokos

(1 prevencinė programa)

1. Prevencinė programa

 

2. Matematika

(mokymosi pagalbai teikti)

3.  Kūno kultūra

4. Lietuvių k.

5. Muzika

 

1. Lietuvių k.

 

2.Matematika.

3. Kūno kultūra

4. Tikyba

5. Pasaulio pažinimas

 

1. Matematika

 

2. Muzika

3. Anglų k

4. Lietuvių k

5.Lietuvių k

 

 

  1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Pasaulio pažinimas

5. Kūno kultūra

1. Lietuvių k.

 

2. Matematika

3. Anglų k.

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos