Pamokų tvarkaraštis

PAŽAGIENIŲ MOKYKLOS – DARŽELIO 2017-2018 M. M.
1-4 KLASIŲ II PUSMEČIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

KLASĖ I II III IV V
1 klasė

Mokytoja

Skirmantė Petrauskienė

       22 pamokos 

(1 prevencinė programa)

1.Prevencinė programa

2. Lietuvių k.

3. Muzika

4. Matematika

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Tikyba

4. Kūno kultūra

5. Pasaulio pažinimas

 

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Muzika

4. Kūno kultūra

5. Matematika

 

1.Lietuvių k.

2.Lietuvių k.

3.Matematika

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

 

1. Pasaulio pažinimas

2. Matematika

3.  Lietuvių k.

4. Kūno kultūra

 

2 klasė

mokytoja

Diana Meištaitė

23    pamokos

(1 prevencinė programa)

1. Prevencinė programa

2. Pasaulio pažinimas

3. Matematika

4. Muzika

 

1. Matematika

2. Tikyba/Etika

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k

5. Kūno kultūra

1. Lietuvių k.

2. Anglų k.

3. Matematika

4. Muzika

5. Pasaulio pažinimas

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

 

 

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Anglų k.

5. Kūno kultūra

 

3 klasė

mokytoja

Vaida Stanevičienė

       24 pamokos

(1 prevencinė programa)

1. Prevencinė programa

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Kūno kultūra

5. Muzika

1. Tikyba

2. Matematika

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

 

1.Lietuvių k.

2.Lietuvių k.

3. Anglų k.

4. Matematika

5. Muzika
6. Etika

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Kūno kultūra

4. Matematika

5. Pasaulio pažinimas

1. Matematika

2. Anglų k.

3. Kūno kultūra

4. Lietuvių k.

5. Pasaulio pažinimas

4 klasė

Mokytoja

Silva Rankelienė

24    pamokos

(1 prevencinė programa)

1. Prevencinė programa

2. Matematika

(mokymosi pagalbai teikti)

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

 

1. Matematika

2. Lietuvių k

3. Pasaulio pažinimas

4. Muzika

5. Tikyba

 

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Anglų k.

5. Kūno kultūra

6. Etika

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Pasaulio pažinimas

5. Kūno kultūra

1. Matematika

2.  Kūno kultūra

3. Anglų k.

4. Lietuvių k.

5. Muzika