Pamokų tvarkaraštis

 PAŽAGIENIŲ MOKYKLOS – DARŽELIO 2019-2020 M. M.
1-4 KLASIŲ II PUSMEČIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

KLASĖ

I

II

III

IV

V

1 klasė

Mokytoja

Vaida Stanevičienė

22 pamokos

(1 konsultacija)

(1 prevencinė programa)

1.Prevencinė programa

2. Muzika

3. Lietuvių k.

4. Matematika

5. Pasaulio pažinimas

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Tikyba

4. Fizinis ugdymas

5. Konsultacija

 

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Muzika

5. Fizinis ugdymas

 

 

1.Lietuvių k.

2.Lietuvių k.

3.Matematika

4. Fizinis ugdymas

 

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3.  Pasaulio pažinimas

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

2 klasė

Mokytoja

Silva Rankelienė

24    Pamokos

(1 konsultacija)

(1 prevencinė programa)

1. Prevencinė programa

2. Matematika

3. Muzika

4. Lietuvių k.

5. Lietuvių k

 

1. Matematika

2. Tikyba

3. Lietuvių k

4. Lietuvių k

5. Fizinis ugdymas

6. Etika

1. Muzika

2. Anglų k.

3. Lietuvių k.

4. Matematika

5. Pasaulio pažinimas

6. Konsultacija

1. Pasaulio pažinimas

2. Fizinis ugdymas

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k

5. Matematika

 

1. Matematika

2. Dailė ir technologijos

3. Dailė ir technologijos

4. Anglų k.

5. Fizinis ugdymas

3 klasė

Mokytoja

Skirmantė Petrauskienė

23 pamokos

(1+1matematika, konsultacija)

(1 prevencinė programa)

1. Prevencinė programa

2. Pasaulio pažinimas

3. Matematika

4. Muzika

5. Fizinis ugdymas

 

1. Tikyba

2. Matematika

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

6. Konsultacija

1.Lietuvių k.

2.Lietuvių k.

3. Muzika

4. Anglų k.

5. Matematika

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Fizinis ugdymas

4. Matematika

5. Pasaulio pažinimas

 

1. Matematika

2. Anglų k.

3. Fizinis ugdymas

4. Lietuvių k.

5. Lietuvių k.

4 klasė

Mokytoja

Diana Meištaitė

24    Pamokos

(1 konsultacija)

(1 prevencinė programa)

1. Prevencinė programa

2. Matematika

3. Fizinis ugdymas

4. Pasaulio pažinimas

5. Muzika

6. Konsultacija

 

1. Lietuvių k

2. Lietuvių k

3. Fizinis ugdymas

4. Tikyba/etika

5. Matematika

 

1. Matematika

2. Muzika

3. Anglų k.

4. Lietuvių k

5. Lietuvių k

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Pasaulio pažinimas

5. Fizinis ugdymas

1. Lietuvių k

2. Matematika

3. Anglų k.

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos