Pamokų tvarkaraštis

 

PAŽAGIENIŲ MOKYKLOS – DARŽELIO 2018-2019 M. M.
1-4 KLASIŲ I PUSMEČIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

KLASĖ I II III IV V
1 klasė

Mokytoja

Silva Rankelienė

       22 pamokos 

(1 prevencinė programa)

1.Prevencinė programa

2. Muzika

3. Lietuvių k.

4. Matematika

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Tikyba

4. Kūno kultūra

5. Pasaulio pažinimas

 

 

1. Lietuvių k.

2. Muzika

3. Lietuvių k.

4. Kūno kultūra

5. Matematika

 

 

1.Lietuvių k.

2.Lietuvių k.

3.Matematika

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologjos

 

1. Pasaulio pažinimas

2. Matematika

3.  Lietuvių k.

4. Kūno kultūra

 

 

2 klasė

Mokytoja

Skirmantė Petrauskienė

23    pamokos

(1 prevencinė programa)

1. Prevencinė programa

2. Lietuvių k.

3. Muzika

4. Lietuvių k.

5. Matematika

 

1. Matematika

2. Tikyba/Etika

3. Lietuvių k

4. Lietuvių k

5. Kūno kultūra

1. Lietuvių k.

2. Anglų k.

3. Muzika

4. Matematika

5. Pasaulio pažinimas

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Pasaulio pažinimas

5. Konsultacinė valanda

 

1. Matematika

2. Dailė ir technologijos

3. Dailė ir technologijos

4. Anglų k.

5. Kūno kultūra

 

3 klasė

Mokytoja

Diana Meištaitė

24 pamokos

(1 prevencinė programa)

1. Prevencinė programa

2. Pasaulio pažinimas

3. Matematika

4. Muzika

5. Kūno kultūra

 

1. Tikyba

2. Matematika

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

 

1.Lietuvių k.

2.Lietuvių k.

3. Anglų k.

4. Muzika

5. Matematika

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Kūno kultūra

4. Matematika

5. Pasaulio pažinimas

1. Matematika

2. Anglų k.

3. Kūno kultūra

4. Lietuvių k.

5. Lietuvių k.

4 klasė

Mokytoja

Vaida Stanevičienė

24    pamokos

(1 prevencinė programa)

1. Prevencinė programa

2. Matematika

(mokymosi pagalbai teikti)

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir technologijos

5. Muzika

 

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Pasaulio pažinimas

4. Tikyba

5. Dailė ir technologijos

 

1. Matematika

2. Lietuvių k

3. Lietuvių k

4. Anglų k

5. Muzika

6. Kūno kultūra

 

  1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Pasaulio pažinimas

5. Kūno kultūra

1. Matematika

2. Kūno kultūra

3. Anglų k.

4. Lietuvių k.

5. Etika