PAŽAGIENIŲ MOKYKLOS – DARŽELIO 2021-2022 M. M.  1-4 KLASIŲ I- PUSMEČIO  PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

 

KLASĖ

I

II

III

IV

V

1 klasė

Mokytoja

Skirmantė Pertauskienė

23 pamokos

(1 konsultacija)

(1 prevencinė programa)

1. Tikyba

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Muzika

5. Muzika

 

1. Matematika

2. Šokiai

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k.

5. Prevencinė programa

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3.Matematika

4. Pasaulio pažinimas

5. Fizinis ugdymas

 

1. Matematika

2.Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Fizinis ugdymas

5. Konsultacinė

1.Matematika

2. Pasaulio pažinimas

3. Dailė ir technologijos

4. Dailė ir technologijos

5. Fizinis ugdymas

 

2 klasė

Mokytoja

Diana Meištaitė

25 pamokos

(1 konsultacija)

(1 prevencinė programa)

1. Prevencinė programa

2. Matematika

3. Pasaulio pažinimas

4. Tikyba

5. Fizinis ugdymas

6. Konsultacija

1. Muzika

2. Matematika

3. Šokiai

4. Lietuvių k.

5. Lietuvių k.

 

1. Fizinis ugdymas

2. Anglų k.

3. Matematika

4. Lietuvių k.

5. Lietuvių k.

1. Muzika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Matematika

5. Fizinis ugdymas

 

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Anglų k.

4. Pasaulio pažinimas

5. Dailė ir technologijos.

6. Dailė ir technologijos.

3 klasė

Mokytoja

Vaida Stanevičienė

24 pamokos

(1+1matematika, konsultacija)

(1 prevencinė programa)

1. Lietuvių k.

2. Tikyba

3. Matematika

4. Pasaulio pažinimas

5. Fizinis ugdymas

6. Prevencinė programa

 

  1. Lietuvių k.
  2. Lietuvių k.
  3. Matematika
  4. Šokiai
  5. Fizinis ugdymas

6. Konsultacija

 

1. Lietuvių k

2. Matematika

3. Anglų k.

4. Muzika

5. Pasaulio pažinimas

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Fizinis ugdymas

4. Matematika

5. Muzika

  1. Lietuvių k.
  2. Anglų k.
  3. Matematika
  4. Dailė ir technologijos.

5. Dailė ir technologijos

4 klasė

Mokytoja

Silva Rankelienė

25    Pamokos

(1 konsultacija)

(1 prevencinė programa)

1. Matematika

2. Pasaulio pažinimas

3. Tikyba

4. Lietuvių k.

5. Lietuvių k.

6. Konsultacija

1. Lietuvių k

2. Lietuvių k

3. Fizinis ugdymas

4. Matematika

5. Šokiai

6. Prevencinė programa

1. Matematika

2. Pasaulio pažinimas

3. Fizinis ugdymas

4. Anglų k.

5. Muzika

 

1. Lietuvių k

2. Lietuvių k

3. Matematika

4. Muzika

5. Fizinis ugdymas

 

1. Anglų k.

2. Matematika

3. Lietuvių k

4. Dailė ir technologijos.

5. Dailė ir technologijos