Pamokų tvarkaraštis

  PAŽAGIENIŲ MOKYKLOS – DARŽELIO 2019-2020 M. M.
1-4 KLASIŲ I PUSMEČIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

KLASĖ

I

II

III

IV

V

1 klasė

Mokytoja

Vaida Stanevičienė

 

1.Prevencinė programa

2. Muzika

3. Lietuvių k.

4. Matematika

5. Pasaulio pažinimas

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Tikyba

4. Fizinis ugdymas

5. Konsultacija

 

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Muzika

5. Fizinis ugdymas

 

 

1.Lietuvių k.

2.Lietuvių k.

3.Matematika

4. Fizinis ugdymas

 

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3.  Pasaulio pažinimas

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

 

2 klasė

Mokytoja

Silva Rankelienė

 

1. Prevencinė programa

2. Matematika

3. Muzika

4. Lietuvių k.

5. Lietuvių k

 

1. Matematika

2. Tikyba

3. Lietuvių k

4. Lietuvių k

5. Fizinis ugdymas

 

1. Muzika

2. Anglų k.

3. Lietuvių k.

4. Matematika

5. Pasaulio pažinimas

6. Konsultacija

1. Pasaulio pažinimas

2. Fizinis ugdymas

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k

5. Matematika

 

1. Matematika

2. Dailė ir technologijos

3. Dailė ir technologijos

4. Anglų k.

5. Fizinis ugdymas

 

3 klasė

Mokytoja

Skirmantė Petrauskienė

 

1. Prevencinė programa

2. Pasaulio pažinimas

3. Matematika

4. Muzika

5. Fizinis ugdymas

 

1. Tikyba

2. Matematika

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

 

1.Lietuvių k.

2.Lietuvių k.

3. Muzika

4. Anglų k.

5. Matematika

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Fizinis ugdymas

4. Matematika

5. Pasaulio pažinimas

6. Konsultacija

1. Matematika

2. Anglų k.

3. Fizinis ugdymas

4. Lietuvių k.

5. Lietuvių k.

4 klasė

Mokytoja

Diana Meištaitė

 

1. Prevencinė programa

2. Matematika

3. Fizinis ugdymas

4. Pasaulio pažinimas

5. Muzika

6. Konsultacija

 

1. Lietuvių k

2. Lietuvių k

3. Fizinis ugdymas

4. Tikyba/etika

5. Matematika

 

1. Matematika

2. Muzika

3. Anglų k.

4. Lietuvių k

5. Lietuvių k

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Pasaulio pažinimas

5. Fizinis ugdymas

1. Lietuvių k

2. Matematika

3. Anglų k.

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos