Biudžeto suvestinė

2019 m. gruodžio 31 d. finansinio rinkinio aiškinamasis raštas, finansinės būklės ataskaitos ir didžioji knyga.
2019 m. kovo 31 d. finansinės būklės ataskaitos
2018 m. gruodžio 31 d.  finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, finansinės būklės ataskaitos

2017 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, veiklos rezultatų ataskaita, finansavimo sumos ir finansinės būklės ataskaita.
2017 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, veiklos rezultatų ataskaita, finansavimo sumos ir finansinės būklės ataskaita.
2017 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, veiklos rezultatų ataskaita, finanasavimo sumos, finansinės buklės ataskaita.
2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, veiklos rezultatų ataskaita, finansavimo sumos, finansinės buklės ataskaita
2016 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita, finansavimo sumos, veiklos rezultatų ataskaita
2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, veiklos rezultatų ataskaita, finansavimo sumos, finansinės būklės ataskaita
2016 m. birželio 30 d. finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita.
2015 m. gruodžio 31d.  finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, finansavimo sumos pagal šaltinį.
2015 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
2015 m. rugsėjo 30 d. finansinės būklės ataskaita
2014 m.  metinis finansinių ataskaitų rinkinys
2014 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita  2014 m. rugsėjo 30 d. duomenimis
2014 m. I pusmečio finansinės būklės ataskaita 2014 m. birželio 30 d. duomenimis
2013 m. IV ketvirčio Finansinės būklės ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis
2013 m. III ketvircio ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas.
Finansinės būklės ataskaita 2013 m. rugsėjo 30 d. duomenimis.
2013 m. I pusmečio ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas.
Finansinės būklės ataskaita   2013 m. birželio 30 d. duomenimis.
2012 m. metinio finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita  2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis