2022 m. finansinės būklės ataskaita, didžioji knyga 2022 m., aiškinamasis raštas 2022 m.

2021 m. IV ketvirčio – finansinės būklės ataskaita, didžioji knyga, aiškinamasis raštas 2021 m. II ketvirčio – didžioji knyga, finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas

2021 m. I ketvirčio – didžioji knyga, fianansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas 2020 m. gruodžio 31 d. – didžioji knyga, finansinės būklės ataskaita, aiškinamasis raštas
.
2020 m. rugsėjo 30 d. – didžioji knyga, finansinės būklės ataskaita ir aiškinamasis raštas.