2021 m. IV ketvirčio –  finansinės būklės ataskaita, didžioji knyga, aiškinamasis raštas 
2021 m. II ketvirčio – didžioji knyga, finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas 
2021 m. I ketvirčio – didžioji knyga, fianansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaitaaiškinamasis raštas
2020 m. gruodžio 31 d. – didžioji knyga, finansinės būklės ataskaita, aiškinamasis raštas.
2020 m. rugsėjo 30 d. – didžioji knyga, finansinės būklės ataskaita ir aiškinamasis raštas.
2019 m. gruodžio 31 d. finansinio rinkinio aiškinamasis raštas, finansinės būklės ataskaitos ir didžioji knyga.
2019 m. kovo 31 d. finansinės būklės ataskaitos
2018 m. gruodžio 31 d.  finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, finansinės būklės ataskaitos
2017 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, veiklos rezultatų ataskaita, finansavimo sumos ir finansinės būklės ataskaita.
2017 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, veiklos rezultatų ataskaita, finansavimo sumos ir finansinės būklės ataskaita.
2017 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, veiklos rezultatų ataskaita, finanasavimo sumos, finansinės buklės ataskaita.
2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, veiklos rezultatų ataskaita, finansavimo sumos, finansinės buklės ataskaita
2016 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita, finansavimo sumos, veiklos rezultatų ataskaita
2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, veiklos rezultatų ataskaita, finansavimo sumos, finansinės būklės ataskaita
2016 m. birželio 30 d. finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita.
2015 m. gruodžio 31d.  finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, finansavimo sumos pagal šaltinį.