Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse dirba:
iki/priešmokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Edita Tautkienė, Ingrida Šarachovienė;
vyresn. mokytojos Vilma Yčienė, Vida Plonienė;
ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Kopcienė;
ir iki/priešmokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjos Stanislava Kulionienė, Irmina Survilienė ir Edita Preidienė.

Grupės dirba 10 val. 18 min. nuo 7.12 — 17.30 val. darbo dienomis.

Už darželį (maitinimą) privalote susimokėti iki kiekvieno mėn. 25 d.

Į įstaigą tėvai turi vaikus atvesti švarius, tvarkingai aprengtus iki 09.00 val. ryto, atlydint vaiką vėliau (išskirtiniais atvejais), reikia informuoti grupės mokytoją.
Neatvykus vaikui į grupę, nebuvimo priežastį pranešti mokytojai einamą dieną iki 09.00 val.
Neleidžiama vesti/priimti vaikus, turinčius ūmių užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, aštriai kosti, yra pūlingų išskyrų iš nosies, taip pat turinčius utėlių ir glindų).
Pasivaikščiojimų lauke metu nei vienas vaikas grupėje nepaliekamas.
Tėvai informuojami vaikui susirgus ar įvykus traumai, ir nedelsiant privalo pasiimti vaiką iš ugdymo įstaigos.
Įstaigoje draudžiama vaikams duoti medikamentus.
Tėvus kviečiame aktyviai dalyvauti grupės gyvenime — susirinkimuose, talkose, kituose renginiuose.

Vilma Yčienė dirba su „Žirniukų“ grupės vaikais;
Edita Tautkienė, Vida Plonienė dirba su priešmokyklinio ugdymo grupės vaikais;
Inga Kopcienė, Ingrida Šarachovienė dirba su „Nykštukų“ grupės vaikais;
Iki/priešmokyklinio ugdymo mokytojų telefonai skelbiami grupėse.

Vaiko asmens higienos įgūdžiai