Atmintinė tėvams

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse dirba:
auklėtojos metodininkės Edita Tautkienė, Ingrida Šarachovienė;
vyr. auklėtojos Vilma Yčienė, Vida Plonienė;
auklėtojos Asta Pašakarnienė, Justina Sudeikienė;
ir auklėtojų padėjėjos Dalia Jelinskienė, Irmina Survilienė ir Edita Preidienė.

Grupės dirba 10 val. 48 min. nuo 7.12 — 18.00 val. darbo dienomis.

Už darželį (maitinimą) privalote susimokėti iki kiekvieno mėn. 25 d.

Į įstaigą tėvai turi vaikus atvesti švarius, tvarkingai aprengtus iki 09.00 val. ryto, atlydint vaiką vėliau (išskirtiniais atvejais), reikia informuoti grupės auklėtoją.
Neatvykus vaikui į grupę, nebuvimo priežastį pranešti auklėtojai einamą dieną iki 09.00 val.
Neleidžiama vesti/priimti vaikus, turinčius ūmių užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, aštriai kosti, yra pūlingų išskyrų iš nosies, taip pat turinčius utėlių ir glindų).
Po ligos būtina atnešti pažymą iš gydytojų.
Pasivaikščiojimų lauke metu nei vienas vaikas grupėje nepaliekamas.
Tėvai informuojami vaikui susirgus ar įvykus traumai, ir nedelsiant privalo pasiimti vaiką iš ugdymo įstaigos.
Įstaigoje draudžiama vaikams duoti medikamentus.
Pažymas apie tėvų nedarbo dienas, atostogas būtina pristatyti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.
Tėvus kviečiame aktyviai dalyvauti grupės gyvenime — susirinkimuose, talkose, kituose renginiuose.

Vilma Yčienė dirba su „Žirniukų“ grupės vaikais;
Edita Tautkienė dirba su priešmokyklinio ugdymo grupės vaikais;
Vida Plonienė, Ingrida Šarachovienė dirba su „Nykštukų” grupės vaikais;
Asta Pašakarnienė dirba su „Nykštukų“ ir „Žirniukų” grupių vaikais;
Justina Sudeikienė dirba su, „Nykštukų“ ir  priešmokyklinio ugdymo grupių vaikais.

Auklėtojų telefonai skelbiami grupėse.