Karjera

Skelbiame konkursą vyr. buhalterio (darbuotojo dirbančio pagal darbo sutartį, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,2 baziniais dydžiais, 1 etatas) pareigoms užimti.
Darbo pobūdis: tvarkyti buhalterinę apskaitą, pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus, apskaičiuoti darbuotojų darbo užmokestį ir kitas išmokas, rengti biudžeto vykdymo ataskaitas, finansinių ataskaitų rinkinį pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir vykdyti kitus darbus, numatytus pareigybės aprašyme.

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus;
 • būtinas buhalterinis, ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų;
 • išmanyti biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, švietimo ir mokslo ministro įsakymai ir kiti teisės aktai;
 • mokėti dirbti su buhalterinės apskaitos programa „LABBIS“ pagal VSAFAS reikalavimus ir finansinių ataskaitų pateikimo informacine sistema VSAKIS.

Pretendento privalumai:

 • kvalifikacijos tobulinimas per pastaruosius 3 metus (buhalterinės apskaitos klausimais);
 • ne mažesnė kaip 3 metų profesinio darbo biudžetinėje įstaigoje patirtis.

Pretendentų vertinimo (atrankos) būdas:

 • testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją);
 • išsilavinimą liudijantį dokumentą (kopiją);
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • asmeninių privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes, įgūdžius, reikalingus šioms pareigoms užimti;
 • užpildytą pretendento anketą (priedas Nr.1).
 • pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.

Dokumentai priimami iki 2018  m. sausio 15  d., adresu Pažagienių mokykla-darželis, Švyturio g. 31, Pažagieniai arba el. adresu: pazagieniumokykla@gmail.com. Telefonas pasiteiravimui (8 45) 55 13 39; 8 683 32 810.

Reikalavimus atitikę kandidatai apie pokalbio datą bus informuoti asmeniškai. Atvykstant į pokalbį būtina turėti dokumentų originalus.