Pažagienių mokykla-darželis nuo 2024 m. sausio 2 d. į savo komandą priims ūkvedį/ę. Darbo krūvis – 1 etatas. Darbo užmokestis priklausomai nuo stažo 1116 eurų  iki 1488 eurų  prieš mokesčius. Gali būti pridėta pareiginės algos kintama dalis.
Darbo funkcijos:
Organizuoja aptarnaujančio personalo darbą ir vykdo jo kontrolę bei užtikrina personalo darbui, auklėtinių socialinei gerovei būtiną materialinį aprūpinimą.
Rengia ir atsako už aptarnaujančio personalo darbo grafikus.
Rūpinasi įstaigos turto atnaujinimu, remontu, apsauga bei rūpinasi aplinkos švara, tvarka.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, vykdo viešuosius pirkimus.
Supažindina aptarnaujantį personalą su reikalingais nuostatais, tvarkomis, taisyklėmis, reikalui esant, juos rengia, tobulina.
Sistemingai suteikia reikiamą informaciją aptarnaujančiam personalui pasitarimų, individualaus darbo metu.
Tinkamai veda ir saugo savo žinioje esančius dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda į archyvą.
Rengia, tobulina įvadines ir darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos instrukcijas.
Prižiūri įstaigos vandentiekio, elektros bei šilumos ūkį, atsako už jo paruošimą šildymo sezonui.
Darbo sutartis – terminuota.
Reikalavimai kandidatui -gebėjimas planuoti darbus ir veikti savarankiškai, rūpintis pavaldžiais darbuotojais, turėti pagrindinius IT naudojimo įgūdžius.
Pretendento privalumas būtų panašaus darbo patirtis.

Daugiau informacijos telefonu: +370 683 32810 arba el. paštu info@pazagieniumokykla.lt