Pareigybės pavadinimas: mokytojo padėjėjas (-a) nuo 2021 m. spalio 1 d. (neterminuota darbo sutartis).

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198.

Reikalavimai pretendentams:

Turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą̨ ir (ar) profesinę kvalifikaciją, praėjęs medicininę apžiūrą, nesergantis psichinėmis ligomis ir neturintis teistumo bei sugebantis tinkamai bendrauti su vaikais.
Išmanyti įstaigos veiklos organizavimą.
Sklandžiai bendrauti ir bendradarbiauti su mokyklos bendruomenės nariais.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

  1. Prašymą ;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą įrodančius dokumentus;
  4. Gyvenimo aprašymą (CV);
  5. Sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo;
  6. Galima pateikti rekomendacijas.

Dokumentai priimami: 

  1. El. paštu:info@pazagieniumokykla.lt
  2. Laišku adresu: Švyturio g. 31, Pažagieniai, LT-36222