Parama

Jūs galite prisidėti, kad  VAIKAMS ČIA BŪTŲ GERA AUGTI.

Maloniai prašome skirti paramą ir pagerinti Pažagienių mokyklos-darželį lankančių vaikų gerovę, jų fizinį aktyvumą ir saugumą.

Džiaugiames, kad už 2016 m. mokyklos-darželio darbuotojai ir vaikų tėvai skyrė mokyklai-darželiui 1332 euro 2 proc. nuo GPM paramą.
Mokyklos-darželio administracija racionaliai naudoja mokinio krepšelio ir steigėjo skirtas biudžeto lėšas ugdymo procesui gerinti: įrengta moderni sporto aikštelė,  vaikų žaidimų aikštelės yra sertifikuotos nepriklausomo saugumo eksperto, iš steigėjo skirtų lėšų bus atnaujinami lauko žaidimų įrenginiai ir teritorijos tvora, atitinkanti Lietuvos higienos normas, dalį išlaidų planuojama padengti iš 2 proc. nuo GPM surinktos paramos  lėšų. Mokyklos-darželio administracija pasirašė vietos projekto vykdymo sutartį, pagal kurią per 18 mėnesių turėtų būti pastatytas prie mokyklos-darželio pastato priestatas mokyklos ir vietos bendruomenės renginių reikmėms.

Maloniai prašome paremti mokyklos-darželio vaikus ir šiais metais, taip stiprinsite mokyklą-darželį lankančių vaikų gerovę ir čia vykdomą veiklą.

Skirdami paramą galite ir patys nurodyti, kur pageidaujate, kad įstaiga ją panaudotų.

Paraiskos forma 2016Būsime dėkingi už Jūsų skirtą  2 proc.paramą nuo gyventojų pajamų mokesčio (forma) ar individualią paramą, kurią galite pervesti į banko sąskaitą:
Gavėjas – Panevėžio rajono Pažagienių mokykla-darželis
Gavėjo kodas 191429544
A.s. LT384010051001843391
Bankas AB DNB bankas
Banko kodas 40100

Labai ačiū už supratingumą ir paramą visiems:  tėvams, darbuotojams ir bendruomenės nariams jau parėmusiems Pažagienių mokyklą-darželį.
Direktorė Vilma J. Kuprienė

Ką vertėtų žinoti apie gyventojų pajamų mokestį

Dažnas gyventojas suklysta manydamas, kad paramai jis gali skirti 2 proc. nuo savo pajamų. Tačiau pagal įstatymą 2 proc. skaičiuojami ne nuo gyventojo pajamų, o nuo jo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (atėmus mokesčio lengvatas). 2 proc. – tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. Gyventojas turi teisę mokesčių administratoriui nurodyti, kam pervesti pajamų mokesčio dalį ir tokiu būdu paremti, jo manymu, labiausiai remtiną visuomenei naudingą sritį. Nuo 2009 m. sausio GPM sumažėjo nuo 24 iki 15 proc., nes nuo jo buvo atskirtos privalomojo sveikatos draudimo įmokos, o ir pats tarifas sumažintas 3 proc. punktais.

Kokią realią sumą gauna paramos gavėjas?
Nuo 290 Eur (1 000 Lt) – 6 Eur  (21 Lt), 434 Eur (1 500 Lt) – 12 Eur (42 Lt), 579 Eur (2 000 Lt) – 19 Eur (64 Lt), 724 Eur  (2 500 Lt) – 25 eurų (85 Lt) , 869 Eur  (3 000 Lt) – 31 euras (107 Lt)
O jeigu dar pritaikyta PNPD, tai suma dar mažesnė.