Jūs galite prisidėti, kad  VAIKAMS ČIA BŪTŲ GERA AUGTI.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už jau suteiktą paramą. Informuojame, kad 2021 m. į mokyklos-darželio sąskaitą buvo pervesta 826,92 eurai nuo darbuotojų ir tėvų paskirtų 1,2 proc. nuo GPM ir 100 eurų individuali parama knygoms. 

Maloniai prašome paremti mokyklos-darželio vaikus ir šiais metais, taip stiprinsite mokyklą-darželį lankančių vaikų gerovę ir čia vykdomą veiklą.

Tiek paramos, tiek projektų, tiek steigėjo skirtos biudžeto lėšos yra racionaliai naudojamos  mokyklos-darželio veiklai gerinti.
Džiaugiamės,  kad steigėjo ir projekto lėšomis galėjome modernizuoti mokyklą-darželį, –  jau pastatytas mokyklos-darželio priestatas, kur įrengta 120 vietų universali salė ir pertvarkyta mokyklos meninio ugdymo salė į erdvią valgyklą,  ugdymui naudojami interaktyvūs ekranai, kūbai ir grindys, paklota smūgius amortizuojanti danga po nauju lauko žaidimų kompleksu, skirtu vaikų fiziniam aktyvumui.  Paramos lėšomis 2021 m. yra įsigyta lauko žaidimų įranga patiems mažiausiems vaikams.
Mokyklos-darželio ugdymo modernizavimas,  lauko erdvių pritaikymas reikalauja didelių investicijų šiuolaikinės visuomenės pažangiems poreikiams tenkinti. Parama sudaro labai reikalingus 5 proc lėšų sumos, o 95 proc. visų išlaidų yra dengiama  savivaldybės  biudžeto  ar mokyklos administruojamų projektų lėšomis.

Tikimės Jūsų paramos ir šiais metais. Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį formos teikiamos iki 2022 m.gegužės 2 d., vedlio principu, per EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus skiltį Deklaravimas>Pildyti forma. Prašymas skirti paramą pildomas tik e.būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) dažniausiai pildomų formų sąraše.

Daugiau informacijos internetiniame puslapyje http://www.vmi.lt

Informacija, kuri reikalinga pildant prašymą:

  1. Mokestinis laikotarpis – 2021 m.
    2. Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 191429544
    3. Paramos gavėjo pavadinimas:  Panevėžio rajono Pažagienių mokykla-darželis
    4. Buveinės adresas:  Švyturio g. 31, Pažagienių k.

Skirdami paramą galite ir patys nurodyti, kur pageidaujate, kad įstaiga ją panaudotų.

Labai ačiū už supratingumą ir paramą visiems:  tėvams, darbuotojams ir bendruomenės nariams jau parėmusiems Pažagienių mokyklą-darželį.
Direktorė Vilma J. Kuprienė