Jūs galite prisidėti, kad  VAIKAMS ČIA BŪTŲ GERA AUGTI.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už jau suteiktą paramą. Informuojame, kad 2023 m. į mokyklos-darželio sąskaitą buvo pervesta 1970,19 eurai nuo darbuotojų ir tėvų paskirtų 1,2 proc. nuo GPM

Maloniai prašome paremti mokyklos-darželio vaikus ir šiais metais, taip stiprinsite mokyklą-darželį lankančių vaikų gerovę ir čia vykdomą veiklą.

Tiek paramos, tiek projektų, tiek steigėjo skirtos biudžeto lėšos yra racionaliai naudojamos  mokyklos-darželio veiklai gerinti.
2023 m. lėšomis prisidėjome kurdami edukacinies erdves (lauko įrenginiai, mokykliniai baldai, dalis sporto aikštelės dangos  ir dalis tėveliams skirtos paskaitos išlaidų).
Mokyklos-darželio ugdymo modernizavimas,  lauko erdvių pritaikymas reikalauja didelių investicijų šiuolaikinės visuomenės pažangiems poreikiams tenkinti.
Parama sudaro labai reikalingus 5 proc. lėšų sumos, o 95 proc. visų išlaidų yra dengiama savivaldybės  biudžeto  ar mokyklos administruojamų projektų lėšomis.

Tikimės Jūsų paramos ir šiais metais. Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį formos teikiamos iki 2024 m.gegužės 2 d., vedlio principu, per EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus skiltį Deklaravimas>Pildyti forma. Prašymas skirti paramą pildomas tik e.būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) dažniausiai pildomų formų sąraše.

Daugiau informacijos internetiniame puslapyje http://www.vmi.lt

Informacija, kuri reikalinga pildant prašymą:

  1. Mokestinis laikotarpis – 2023 m.
    2. Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 191429544
    3. Paramos gavėjo pavadinimas:  Panevėžio rajono Pažagienių mokykla-darželis
    4. Buveinės adresas:  Švyturio g. 31, Pažagienių k.

Skirdami paramą galite ir patys nurodyti, kur pageidaujate, kad įstaiga ją panaudotų.

Labai ačiū už supratingumą ir paramą visiems:  tėvams, darbuotojams ir bendruomenės nariams jau parėmusiems Pažagienių mokyklą-darželį.
Direktorė Vilma J. Kuprienė