Parama

Jūs galite prisidėti, kad  VAIKAMS ČIA BŪTŲ GERA AUGTI.

Maloniai prašome skirti paramą ir pagerinti Pažagienių mokyklos-darželį

Nuoširdžiai dėkojame Jums už suteiktą paramą,  2018 m. į mokyklos -darželio sąskaitą buvo pervesta 1243,80 eurai nuo darbuotojų ir tėvų paskirtų 2 proc. nuo GPM

Tiek paramos, tiek steigėjo skirtos biudžeto lėšos yra racionaliai naudojamos  mokyklos-darželio veiklai gerinti.  Džiaugiamės,  kad steigėjo lėšomis galime modernizuoti mokyklą-darželį,-  jau įrengta šiuolaikiška lauko sporto aikštelė,  įsigyta konvekcinė krosnis ,  įrengtas naujas lauko žaidimų įrenginys,  veikia interaktyvūs ekranai dviejose klasėse, teritorija aptverta tvora, atitinkančia Lietuvos higienos normas.  Mokyklos- darželio ugdymo modernizavimas,  lauko erdvių pritaikymas reikalauja didelių investicijų šiuolaikinės visuomenės pažangiems poreikiams tenkinti, todėl  95 proc. visų išlaidų yra dengiama  savivaldybės  biudžeto lėšomis ir 5 proc. iš paramos.
Šią vasarą planuojame įsigyti vaikams laipiojimui skirtą konstrukciją ir po ja įrengti saugią dangą.
Maloniai prašome paremti mokyklos-darželio vaikus ir šiais metais, taip stiprinsite mokyklą-darželį lankančių vaikų gerovę ir čia vykdomą veiklą.

Skirdami paramą galite ir patys nurodyti, kur pageidaujate, kad įstaiga ją panaudotų.

Būsime dėkingi už Jūsų skirtą  2 proc.paramą nuo gyventojų pajamų mokesčio (forma) ar individualią paramą, kurią galite pervesti į banko sąskaitą:
Gavėjas – Panevėžio rajono Pažagienių mokykla-darželis
Gavėjo kodas 191429544
A.s. LT384010051001843391
Bankas AB DNB bankas
Banko kodas 40100

Labai ačiū už supratingumą ir paramą visiems:  tėvams, darbuotojams ir bendruomenės nariams jau parėmusiems Pažagienių mokyklą-darželį.
Direktorė Vilma J. Kuprienė

Ką vertėtų žinoti apie gyventojų pajamų mokestį

Dažnas gyventojas suklysta manydamas, kad paramai jis gali skirti 2 proc. nuo savo pajamų. Tačiau pagal įstatymą 2 proc. skaičiuojami ne nuo gyventojo pajamų, o nuo jo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (atėmus mokesčio lengvatas). 2 proc. – tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. Gyventojas turi teisę mokesčių administratoriui nurodyti, kam pervesti pajamų mokesčio dalį ir tokiu būdu paremti, jo manymu, labiausiai remtiną visuomenei naudingą sritį. Nuo 2009 m. sausio GPM sumažėjo nuo 24 iki 15 proc., nes nuo jo buvo atskirtos privalomojo sveikatos draudimo įmokos, o ir pats tarifas sumažintas 3 proc. punktais.

Kokią realią sumą gauna paramos gavėjas?
Nuo 290 Eur  – 6 Eur  , 434 Eur  – 12 Eur , 579 Eur  – 19 Eur , 724 Eur  – 25 eurų , 869 Eur  – 31 euras
O jeigu dar pritaikyta PNPD, tai suma dar mažesnė.