Jūs galite prisidėti, kad  VAIKAMS ČIA BŪTŲ GERA AUGTI.

Maloniai prašome skirti paramą ir pagerinti Pažagienių mokyklos-darželį

Nuoširdžiai dėkojame Jums už suteiktą paramą,  2020 m. į mokyklos -darželio sąskaitą buvo pervesta 1316,54 eurai nuo darbuotojų ir tėvų paskirtų 1,2 proc. nuo GPM

Tiek paramos, tiek projektų, tiek steigėjo skirtos biudžeto lėšos yra racionaliai naudojamos  mokyklos-darželio veiklai gerinti.  Džiaugiamės,  kad steigėjo ir projekto lėšomis galime modernizuoti mokyklą-darželį,-  jau pastatytas mokyklos-darželio priestatas, kur įrengta 120 vietų universali salė ir pertvarkyta mokyklos salė į erdvią valgyklą,  veikia 4 interaktyvūs ekranai, vaikų fiziniam aktyvumui ir pažinimui naudojami interkatyvūs kūbai ir grindys, paklota smūgius amortizuojanti danga po nauju lauko žaidimų kompleksu, skirtu vaikų fiziniam aktyvumui.  Mokyklos- darželio ugdymo modernizavimas,  lauko erdvių pritaikymas reikalauja didelių investicijų šiuolaikinės visuomenės pažangiems poreikiams tenkinti, todėl  95 proc. visų išlaidų yra dengiama  savivaldybės  biudžeto  ar projektų lėšomis ir 5 proc. iš paramos.
Šią vasarą įsigijome vaikams laipiojimui skirtą lauko konstrukciją.
Maloniai prašome paremti mokyklos-darželio vaikus ir šiais metais, taip stiprinsite mokyklą-darželį lankančių vaikų gerovę ir čia vykdomą veiklą.

Skirdami paramą galite ir patys nurodyti, kur pageidaujate, kad įstaiga ją panaudotų.

Būsime dėkingi už Jūsų skirtą  1,2 proc.paramą nuo gyventojų pajamų mokesčio (forma) ar individualią paramą, kurią galite pervesti į banko sąskaitą:
Gavėjas – Panevėžio rajono Pažagienių mokykla-darželis
Gavėjo kodas 191429544
A.s. LT384010051001843391
Bankas AB DNB bankas
Banko kodas 40100

Labai ačiū už supratingumą ir paramą visiems:  tėvams, darbuotojams ir bendruomenės nariams jau parėmusiems Pažagienių mokyklą-darželį.
Direktorė Vilma J. Kuprienė