Maitinimo paslauga mokykloje-darželyje yra organizuojama, vadovaujantis Maitinimo organizavimo ir atsiskaitymo už maitinimą tvarkos aprašu ir pakeitimu, direktoriaus patvirtintu perspektyviniu valgiaraščiu.

SAM dėl maitinimo 2021-07-22

SAM dėl maitinimo 2020-08-18

SAM dėl maitinimo 2019-12-11

SAM dėl maitinimo 2018-04-10
SAM dėl maitinimo 2015-08-27
SAM dėl maitinimo 2014-07-04
SAM dėl maitinimo 2011-11-11

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 17 d. rekomendacijomis Nr. SR-1300 „Dėl švietimo pagalbos ir nemokamo maitinimo teikimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2020 m. kovo 18 d. įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr.  V-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Pažagienių mokykloje-darželyje nemokamą maitinimą gaunančių vaikų maitinimai organizuojami išduodant maisto davinius, skirtus maitinti ne mokykloje.
Maisto daviniai skirti mokiniams, kurie mokosi nuotoliniu būdu ir už nelankytas ugdymosi dienas.