Priėmimas

Vaikai į ikimokylinio ugdymo grupes priimami vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m.  spalio  12 d.  sprendimu Nr. T-180  “Dėl vaikų priėmimo į Panevėžio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos patvirtinimo” , tėvams susipažinus su mokyklos-darželio nuostatais ir darbo tvarkos taisyklėmis, pateikus:

  • prašymą dėl priėmimo,
  • vaiko gimimo liudijimą ir nuorašą,
  • gyvenamąją vietą patvirtinančią pažymą;
  • vaiko sveikatos pažymėjimą ,

Dėl kiekvieno konkretaus atvejo aptarimo reikėtų kreiptis į administraciją.