Priėmimas

Vaikai į ikimokylinio ugdymo grupes priimami vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 vasario 23 d.  sprendimu Dėl vaikų priėmimo į Panevėžio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos patvirtinimo” , tėvams susipažinus su mokyklos-darželio nuostatais ir darbo tvarkos taisyklėmis, pateikus:

  • prašymą dėl priėmimo,
  • vaiko gimimo liudijimą ir nuorašą,
  • gyvenamąją vietą patvirtinančią pažymą;
  • vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a*),

Dėl kiekvieno konkretaus atvejo aptarimo reiktų kreiptis į administraciją.