– Vaikai į ikimokylinio ugdymo grupes priimami vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m.  gegužės 28 d.  sprendimu Nr. T-130  “Dėl vaikų priėmimo į Panevėžio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo  ir Priėmimo į Panevėžio r. Pažagienių mokyklą-darželį tvarkos aprašu ir jo pakeitimais, tėvams susipažinus su mokyklos-darželio nuostatais ir darbo tvarkos taisyklėmis, pateikus:
prašymą dėl priėmimo
– vaiko gimimo liudijimą ir nuorašą,
– gyvenamąją vietą patvirtinančią pažymą,
– vaiko sveikatos pažymėjimas turi būti įkeltas į e. sveikata platformą.

Priėmimo komisija svarsto prašymus ir iki rugpjūčio 25 d. teikia direktoriui tvirtinti naujų mokslo metų grupių komplektus.  Prašymai svarstomi įvertinant  pirmumo teisę suteikiančias priežastis:
 – vaikui, kurio brolis ar sesuo lanko tą pačią ugdymo įstaigą;
–  vaikui, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra skirtas privalomas  ikimokyklinis ugdymas.   

Laukiančiųjų eilė: 
(sudaryta pagal prašymų registracijos laiką ir numerį, atsižvelgiant į metus, nuo kurių pageidaujama vaiką leisti lankyti darželį.   Eilė peržiūrima ir atnaujinama, gavus tėvų prašymą dėl  vaiko išbraukimo iš sąrašų.)
Susisiekus su administracija, galite sužinoti Jūsų prašymo registracijos numerį.
Darželio vios grupės yra užpildytos, o 2020-2021 m.m. išleidžiame 9 priešmokyklinukus į mokyklą ir galėsime priimti 9 naujus ugdytinius, t.y patenkinti 9 tėvelių prašymus.
2021-2022 m.m.  nuo rugsėjo 1 d.  pateiktas prašymų skaičius ir jų registravimo eilė:

452
459
463
469   
470  
473
475
476  
20-03
20-04  
20-05  
20-06
20-08
20-10
20-12 
20-15
20-17
20-18  (2 metukai 2021 m. gruodžio mėn.)
21-2  (2 metukai 2022 m. spalio mėn.)
21-3
21-5
21-14
21-15
21-16

Persigalvojus ir/ar pakeitus planus,  maloniai prašome tėvelius,  kurie yra padavę prašymą ir užėmę eilę,  kaip galima greičiau informuokite mokyklos-darželio administraciją.

2022-2023 m.m. 
20-11
20-14
20-16
20-19
20-20
21-1
21-8
21-9
21-10
21-11

2023-2024 m.m.
21-12