– Vaikai į ikimokylinio ugdymo grupes priimami vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m.  gegužės 28 d.  sprendimu Nr. T-130  “Dėl vaikų priėmimo į Panevėžio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo  ir Priėmimo į Panevėžio r. Pažagienių mokyklą-darželį tvarkos aprašu ir jo pakeitimais, tėvams susipažinus su mokyklos-darželio nuostatais ir darbo tvarkos taisyklėmis, pateikus:
prašymą dėl priėmimo
– vaiko gimimo liudijimą ir nuorašą,
– gyvenamąją vietą patvirtinančią pažymą,
– vaiko sveikatos pažymėjimas turi būti įkeltas į e. sveikata platformą.

Priėmimo komisija svarsto prašymus ir iki rugpjūčio 25 d. teikia direktoriui tvirtinti naujų mokslo metų grupių komplektus.  Prašymai svarstomi įvertinant  pirmumo teisę suteikiančias priežastis:
 – vaikui, kurio brolis ar sesuo lanko tą pačią ugdymo įstaigą;
–  vaikui, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra skirtas privalomas  ikimokyklinis ugdymas.   

Laukiančiųjų eilė: 
(sudaryta pagal prašymų registracijos laiką ir numerį, atsižvelgiant į metus, nuo kurių pageidaujama vaiką leisti lankyti darželį.   Eilė peržiūrima ir atnaujinama, gavus tėvų prašymą dėl  vaiko išbraukimo iš sąrašų.)
Susisiekus su administracija, galite sužinoti Jūsų prašymo registracijos numerį.
2021-2022 m.m.   nuo rugsėjo 1 d.  planuojama priimti :
452
459
463
469   
470  
471
473
475
476  
20-03
20-04  
20-05  
20-06
20-08
20-10
20-12 
20-15
20-17
20-18  (2 metukai 2021 m. gruodžio mėn.)
21-2  (2 metukai 2022 m. spalio mėn.)
21-3
21-5

Persigalvojus ir/ar pakeitus planus,  maloniai prašome tėvelius,  kurie yra padavę prašymą ir užėmę eilę,  kaip galima greičiau informuokite mokyklos-darželio administraciją.

2022-2023 m.m. 
20-11
20-14
20-16
20-19
20-20
21-1
21-8
21-9
21-10
21-11

2023-2024 m.m.
21-12