– Vaikai į ikimokylinio ugdymo grupes priimami vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m.  gegužės 28 d.  sprendimu Nr. T-130  „Dėl vaikų priėmimo į Panevėžio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo  ir Priėmimo į Panevėžio r. Pažagienių mokyklą-darželį tvarkos aprašu ir jo pakeitimais, tėvams susipažinus su mokyklos-darželio nuostatais ir darbo tvarkos taisyklėmis, pateikus:
prašymą dėl priėmimo
– vaiko gimimo liudijimą ir nuorašą,
– gyvenamąją vietą patvirtinančią pažymą,
– vaiko sveikatos pažymėjimas turi būti įkeltas į e. sveikata platformą.

Priėmimo komisija svarsto prašymus ir iki rugpjūčio 25 d. teikia direktoriui tvirtinti naujų mokslo metų grupių komplektus.  Prašymai svarstomi įvertinant  pirmumo teisę suteikiančias priežastis:
 – vaikui, kurio brolis ar sesuo lanko tą pačią ugdymo įstaigą;
–  vaikui, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra skirtas privalomas  ikimokyklinis ugdymas.   

Laukiančiųjų eilė: 
(sudaryta pagal prašymų registracijos laiką ir numerį, atsižvelgiant į metus, nuo kurių pageidaujama vaiką leisti lankyti darželį.   Eilė peržiūrima ir atnaujinama, gavus tėvų prašymą dėl  vaiko išbraukimo iš sąrašų.)
Susisiekus su administracija, galite sužinoti Jūsų prašymo registracijos numerį.
Darželio visos grupės yra užpildytos. 
Prašymų, kurių negali mokykla-darželis tenkinti dėl užpildytų grupių, šie prašymai lieka galioti ir laukti atsiradusios vietos arba nuo kitų metų rugsėjo 1 d. 

Persigalvojus ir/ar pakeitus planus,  maloniai prašome tėvelius,  kurie yra padavę prašymą ir užėmę eilę,  kaip galima greičiau informuokite mokyklos-darželio administraciją.

Prašymų eilė 2024-2025 m.m
visi vaikai, kurių tėvai pateikę prašymus žemiau nurodytais registracijos numeriais,  laukiami darželyje nuo 2024 m. rugsėjo  1 d. 

22-14
22-18
22-19
23-01
23-02
23-03
23-06
23-13 (nuo 2025 04 22)
23-17 (nuo 2025 06 27)
23-18
23-20
24-03
24-04
24-05
24-06
24-07

Prašymų eilė 2025-2026 m.m
visi vaikai, kurių tėvai pateikę prašymus žemiau nurodytais registracijos numeriais,  laukiami darželyje nuo 2025 m. rugsėjo  1 d.
23-19
23-21
24-08
24-09