Mokyklos-darželio taryba 2018-2021 metais: 

  • Pirmininkė, mokinių mama Ieva Čeponienė
  • Sekretorė, pradinių klasių mokytoja Vaida Stanevičienė

Nariai:

  • Muzikos mokytoja ir meninio ugdymo mokytoja Enrika Valikonienė
  • mokinių mama Ineta Sapeliauskienė
  • mokinių mama Eglė Baltušienė
  • mokinių mama Dovilė Aleknienė
  • ugdytinių mama Staselė Charisovienė

Tarybos Nuostatai