Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio 

2021 m. BIRŽELIO mėnesio 

RENGINIŲ PLANAS 

 

RENGINIAI  

DATA 

ATSAKINGI 

Vaikų gynimo diena   

 06. 01 d.
10.00 val. 

N. Vinciūnė, logopedė 

Projektinė diena. Edukacija „Tradiciniai amatai“ iš Kultūros paso lėšų. (3 klasė) 

06.08 d. 

S. Rankelienė, pradinių klasių mokytojos  

Projektinė diena. Edukacinė išvyka iš projekto pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos sąjungoje“. (1-2 kl.) 

06.08 d. 

I. Šarachovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

     
     
     

Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė diena. Sporto šventė „Judėkime drauge“.  

03 d. – 1 kl. 
07 d. – 2 kl. 

 

Klasių mokytojos  

Pažintinė veikla.  Ketvirtokų išleistuvės „Mažojo varpelio šventė“.  

 

06. 16 d. 

S. Rankelienė, pradinių klasių mokytoja  

 

Būsimųjų pirmokų susipažinimo su mokytoja ir draugais pamoka  

06.02 d. 10.30   

S. Petrauskienė, pradinių klasių mokytoja 

Vaikų vasaros stovykla „Vasaros spalvos – III”  

 06 09-15 d. 

S. Rankelienė, V. Stanevičienė, pradinių klasių mokytojos  

Mokytojų tarybos posėdis.    
2021–2022  m. m.   

 06. 14 d. 

14.00 val. 

V. J. Kuprienė, direktorė  

I. Šarachovienė, dir. pav. ugdymui, pradinių klasių mokytojos  

 

 

Planas gali būti koreguojamas.