Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio  
2020 m. LAPKRIČIO mėnesio 
RENGINIŲ PLANAS 

 

RENGINIAI 

DATA 

ATSAKINGI 

Vaikų psichologės V. Mikutaitienės užsiėmimai 2 ir 3 klasės mokiniams   

03, 10, 17, 24 d.  

9 val.  

2 kl. mokytoja Vaida Stanevičienė 
3 kl.  mokytoja Silva Rankelienė 

Projekto „Mažais žingsneliais inovacijos takeliu“ konsultacija, veda  Birutė Savickienė  nuotoliniu būdu 
https://teams.microsoft.com/_#/pre-join-calling/19:meeting_YjQ2YzJiZWEtOGJkMi00ZTczLTg5YWItYWZkMGU5MzNiZmM2@thread.v2 

13 d. 13 val. 

Direktorė Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė 

Projekto „Mažais žingsneliais inovacijos takeliu“  mokymai „Pažinimo skatinimas“, lektorė Dovilė Žukauskaitė, edukologė 

ZOOM nuoroda https://us02web.zoom.us/j/83506009179 

12 d.  10 val.  

Direktorė Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė 

Netradicinio ugdymo diena „Gera daryti gera“. Pyragų diena. 

 6 d. 

Klasių mokytojos 

Tolerancijos diena 

16 d. 

VGK darbo grupė 

Projekto „Mažais žingsneliais inovacijos takeliu“  mokymai „Emocinė sveikata“,  
lektorė Ilona Bakšė,  nuotoliniu būdu – nuoroda į  
Teams   
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzgyN2Q2ZTEtYzBmOC00ODVkLTkzMzctNmYxMzZiNDg4Yzll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220fde6c82-96a3-4cfa-85a9-1d43c75db548%22%2c%22Oid%22%3a%22901d29aa-1813-4645-84fe-ed47f4297b00%22%7d 

19 d.  13 val. 

Direktorė Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė

Panevėžio švietimo centro renginys: V modulis. Vaiko kultūrinės saviraiškos formos muzikiniame ugdyme. Nuotoliniai kursai. 

17 d.  13-17val.

Vyresn. muzikos mokytoja 

Enrika Valikonienė 

Dalyvavimas aplinkosauginiame konkurse pradinių klasių mokiniams ,,Antrasis gyvenimas”. 

13 d. 

Mokytoja Vaida Stanevičienė

Dalyvavimas PPT organizuojamame fotonuotraukų – kūrybinių darbų konkurse ,,Gražių žodžių medis”. 

 6 d.  

Mokytoja Vaida Stanevičienė