Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio 
2021 m. SAUSIS mėnesio 
RENGINIŲ PLANAS  

RENGINIAI 

DATA 

ATSAKINGI 

Mokyklos tarybos posėdis 

01.12 d.  
18 val.  

Ieva Čeponienė, mokyklos tarybos pirmininkė 

Sausio 13-osios minėjimas 

„Laisvės kaina” 

01.13 d. 

 Mokytojos 

Konsultacija mokytojams „Microsoft Teams aplinkos panaudojimas ugdymo procese. 

01.18 d.  

14 val.  

Vilma J. Kuprienė, direktorė 

Mokytojų tarybos posėdis.   2020–2021  

m. m. I pusmečio mokinių pažangumas, lankomumas, elgesys. Pirmokų adaptacija. 2020 m. mokyklos-darželio veiklos planas. 

01.19 d. 

14:00 val. 

Vilma J. Kuprienė, direktorė 

Ingrida Šarachovienė, dir. pav. ugdymui, pradinių klasių mokytojos 

Respublikinė parodaBee-bot „Bitutės ridena margučius”. 

 

 

Ingrida Šarachovienė IU mokytoja 

Edita Tautkienė PU mokytoja 

Virtuali paroda „Žiemos eksperimentai“. (Bendradarbiavimas su Panevėžio r. Dembavos lopšeliu-darželiu) 

01.18-31 d. 

I. ŠarachovienėR. Adomavičė 

Programos „Mažais žingsneliais inovacijos takeliu“ VI modulis „Kūrybinės dirbtuvės“, organizuoja Švietimo centras, dalyvauja mokyklos-darželio projekto komanda 

01.28 d. 

12 val.  

Vilma J. Kuprienė, direktorė