Renginiai

Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio
2020 m.  BIRŽELIO mėnesio
RENGINIŲ PLANAS

RENGINIAI

DATA

ATSAKINGI

Vaikų gynimo diena

06.01 d.

11 val.

IU mokytoja V. Yčienė

 Mokytojų tarybos posėdis

06.04 d.

14.00 val.Direktorė V. J. Kuprienė

Pradinio ugdymo baigimo pažymėjimų įteikimas  „Mažojo varpelio šventė“

06.05d.

10.00 val.

Muzikos mokytoja E.Valikonienė
PU mokytoja S.Petrauskienė

Būsimųjų pirmokų pažintis su klasės draugais ir pradinių klasių mokytoja.                                          

06.10 d.

10 val.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė D.Meištaitė

 

Projekto „Mažais žingsneliais inovacijos takeliu“  veikla Panevėžio m.  v.l.d. „Pasaka“

06.16 d.

9 val.

Direktorė V. J. Kuprienė

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų atsisveikinimo su darželiu šventė

06.18 d.

16.30 val.

PUG mokytojos E. Tautkienė, I.Kopcienė
Meninio ugdymo mokytoja E. Valikoneinė

Pažintinė išvyka į Anykščius kolektyvo sutelkimui

06.19 d.

10.00 val

Direktorė V. J. Kuprienė

Mėnesio eigoje veiklos planas gali būti papildomas.