Renginiai

Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio 
2020 m. RUGPJŪČIO – RUGSĖJO mėnesių
RENGINIŲ PLANAS

 

RENGINIAI

DATA

ATSAKINGI

Mokyklos Tarybos posėdis
Pasiruošimas  2020–2021 m.m. 

08.28 d. 

17.30 val. 

I. Čeponienė, MT pirmininkė
V. J.Kuprienė, direktorė

Mokytojų tarybos posėdis. Pasiruošimas  2020–2021 m.m. 

08.31 d.

V. J.Kuprienė, direktorė

I. Šarachovienė, dir. pav. ugdymui, pradinių klasių mokytojos

Šventė „Su rugsėjo 1-ąja“ (1-4 kl. mokiniai)

09. 01 d.

Pradinių klasių mokytojos

Mokymai bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje 

09. 04;25 d.
12.30 val.

V. .J.Kuprienė, direktorė

R. Juknienė, psichologė

Mokymai darbui su interaktyviais kubais iMO (vieta : Dembavos vaikų l.d.)

09.10 d.
13.30 val. 

V. J.Kuprienė, direktorė

„Specialiosios mokymo priemonės. Jų pritaikymas, atsižvelgiant į mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius“ (vieta: Panevėžio Šviesos specialiojo ugdymo centras, Kranto 18, Panevėžys) 

09. 29-30 d. 

9.00-17.00 val. 

dalyvauja N. Vinciūnė, logopedė