Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio2023 m. KOVO mėnesio  RENGINIŲ PLANAS   

RENGINIAI    

DATA    

ATSAKINGI    

Tarptautinis Lietuvių k. konkursas “Kengūra 2023”. 

 

I. Šarachovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Tarptautinis Anglų k. konkursas  „Kengūra 2023”. 

 

I.Vasiliauskienė anglų k. mokytoja 

Etninės kultūros edukacija „Kaziuko mugė“. (dalinai apmokama iš Kultūros paso paslaugų). 

 

03.02 d. 

10.00 val 

E. Valikonienė, muzikos mokytoja, 

Pradinių klasių mokytojos, 

Pamokėlė “Gerai darau- maistą taupau”3 klasė 

03.06 d.  

12.30 val. 

Aušra Rapkevičienė, VSP specialistė  

„Žodžiai Lietuvai“ dailyraščio ir iliustracijų paroda, skirta kovo 11-ąjai atminti. 

03.10 d. 

V. Stanevičienė, pradinių klasių mokytoja, 

Viktorina „Čia gera augti“ 2-3 klasių atstovų komandos. Dalyvauja Pažagienių m. d., Piniavos m. d.; Dembavos progimnazijos ir Panevėžio m. kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos komandos.  

03.14 d. 

10.00 val.  

L. Seferoglu, soc. pedagogė 

Panevėžio miesto ir rajono STEAM dirbtuvės „Mąstymo laboratorija“. 

Dalyvauja:  

 

03.15 d. 

10.00 val. 

 

I. Šarachovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, E. Tautkienė, PU mokytoja 

Tarptautinis matematikos konkursas  „Kengūra 2023“. 

03.16 d. 

I. Šarachovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla, skirta paminėti Žemės dieną „Mums rūpi žemės likimas“. 

03.20 d. 

S. Rankelienė, pradinių klasių mokytoja 

Alternatyvios darbo formos su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių. Vizitas į Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centrą. Lektorė Rasa Ramanauskienė 

03.21 d. 

14.00 val. 

I. Šarachovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Šventinis rytmetys ,,Paukščiai grįžta’’ 

03.22 d.  

V. Yčienė, IU mokytoja 

„Roboteka“ –  kūrybinį mąstymą lavinantis IT užsiėmimas ,,Žaliosios pelėdos” bibliotekoje  

03.22 d. 

10.00 val.  

E.Tautkienė, PUG mokytoja 

PUG viktorina ,,Sukam sukam galveles” 

03.23 d. 

N. Vinciūnė, logopedė – spec. pedagogė 

Pamokėlė ir aktyvaus mokymo būdai “Nugalėk mikrobus ir būk sveikas” 

03.27 d.  

9.00 val. 

Laikas tikslinamas 

Aušra Rapkevičienė, VSP specialistė 

 

Akcija „Be patyčių” 

Visą mėnesį 

VGK darbo grupė 

Paskaita tėvams ir mokytojams „Sveiko gyvenimo būdo ugdymas”.  

Lektorius Artiomas Šabajevas  

 

03.30 d.  
17.30 val.  

V.J.Kuprienė, direktorė 

 *Planas gali būti koreguojamas.