Renginiai

Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio

2018 m.  GEGUŽĖS mėnesio
RENGINIŲ PLANAS

RENGINIAI DATA ATSAKINGI
NMPP testas SKAITYMAS

(2,4 kl.)

05.02 d. I. Šarachovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
NMPP testas RAŠYMAS II dalis (kalbos sistema) (2 kl.)

Pasaulio pažinimas (4 kl.)

05.04 d. I. Šarachovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Mamų diena „Skaniausias mamos pyragas“ 05.03 d. Visos grupės
Dainų festivalis. (Organizatoriai Panevėžio r. Velžio lopšelis-darželis.) 05.11 d. E. Valikonienė, auklėtoja,

K. Miliškevičienė, vyresn. meninio ugdymo vadovė.

„Išminčių“  viktorina. 05. 14 d. S. Rankelienė, prad. kl. mokytoja metodininkė
Draugiškos varžybos „Bendrauk, judėk, stiprėk“ Ramygalos l.-d. 05.16 d.

10:30 val.

I. Šarachovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

E. Tautkienė , priešmokyklinio ugd. pedagogė, metodininkė

Patyčių prevencijai skirtas renginys

„Gerbi kitus – gerbi ir save“ su lektoriumi iš JAV John Grossman.

05.18 d.

11.15 – 12.00 val.

V.J. Kuprienė, direktorė

Jack Irwin, „Sniego gniūžtės“ koordinatorius

Šeimos šventė „Smagu, kai visi kartu“. 05.24 d.

18 val.

K. Miliškevičienė neformaliojo švietimo būrelio vadovė,  V.Stanevičienė, neformaliojo švietimo būrelio vadovė, R.Ragelienė, neformaliojo švietimo būrelio vadovė.
Projektinė diena. Sporto šventė „Judesio ir džiaugsmo diena“. 05.23 d. R. Pūras, neformaliojo švietimo programos vadovas
 „Lik sveikas, darželi!“. 05.29 d.

16.30 val.

E. Tautkienė, auklėtoja metodininkė,

K. Miliškevičienė vyresn. meninio ugd. vadovė

Mokytojų tarybos posėdis.   2017–2018 m.m. II pusmečio mokinių pažangumas, lankomumas, elgesys. 05.30 d. V.J.Kuprienė, direktorė

I. Šarachovienė, dir. pav. ugdymui, pradinių klasių mokytojos

Mokslo metų užbaigimo šventė „Mažojo varpelio šventė“. 05.31d. V. Stanevičienė, vyresn. pradinių klasių mokytoja,

E. Valikonienė, muzikos mokytoja, S. Rankelienė, pradinių klasių mokytoja, metodininkė.

 

Mėnesio eigoje veiklos planas gali būti papildomas.