Renginiai

Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio
2020 m.  SAUSIO mėnesio
RENGINIŲ PLANAS

 

RENGINIAI DATA ATSAKINGI
Netradicinio ugdymo diena „Pažintis su Operos ir baleto teatru“. (2-4 klasių mokiniai) 01.10 d. Klasių mokytojos, E. Valikonienė, muzikos mokytoja
Sausio 13-osios minėjimas 01.13 d. Klasių mokytojos
Mokytojų tarybos posėdis.   2019–2020 m.m. I pusmečio mokinių pažangumas, lankomumas, elgesys. Pirmokų adaptacija. 2020 m. mokyklos-darželio veiklos planas. 01.16 d.

13:30 val.

V.J.Kuprienė, direktorė

I. Šarachovienė, dir. pav. ugdymui, pradinių klasių mokytojos

Atestacijos komisijos posėdis. Dėl mokytojų (A. Pašakarnienės ir E. Valikonienės) atestacijų aukštesniajai kvalifikacinei kategorijai prašymų svarstymas. Atestacijos posėdžių grafikas, mokytojų atestacijos programa. 01.21 d. V.J.Kuprienė, direktorė

I. Šarachovienė, dir. pav. ugdymui

Šventė „Pirmokų krikštynos“.   D. Meištaitė, mokytoja

E. Valikonienė, muzikos mokytoja,

Mėnesio eigoje veiklos planas gali būti papildomas.