Renginiai

VISI RENGINIAI DĖL KARANTINO YRA ATŠAUKTI !

Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio
2020 m.  KOVO mėnesio
RENGINIŲ PLANAS

RENGINIAI DATA ATSAKINGI
Priešmokyklinio ugdymo grupės išvyka į Šiaulių lopšelį-darželį ,,Berželis”.  03.16

9.00 val.

E. Tautkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

V. Juozapavičiūtė-Kuprienė, direktorė

Netradicinio ugdymo diena. Mokinių kūrybinės dirbtuvės „Apkabinkime žemę“. (pradinių klasių mokiniams) 03.18 d.

9.00 val.

S. Rankelienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Tarptautinis matematikos konkursas  „Kengūra 2020“. 03.19 d.

9.25 val.

I. Šarachovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Šventė „Gandrinės“ (ikimokyklinio amžiaus vaikams).  03.25 d. V. Plonienė, ikimokyklinio ugdymo vyresn.  mokytoja

E. Valikonienė, muzikos mokytoja,

„Priešmokyklinukų sąskrydis“. (Svečiuose Dembavos ir Velžio vaikų lopšelių-darželių priešmokyklinukai). 03.26 d.

9.30 val.

I.Šarachovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Spektaklis „Kodėl išnyksta dinozaurai?“ (ikimokyklinio amžiaus vaikams).  03.27 d.

9.10 val.

I.Šarachovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui