Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželyje rugpjūčio mėnesį dirba dvi laikinai suformuotos grupės iš Pažagienių m.d. lankančių vaikų ir svečių, t.y. mėnesiui  atėjusių kitų rajono įstaigų vaikų, su kurių tėveliais ir jų lankomomis įstaigomis pasirašyta trišalė sutartis. 

Vaikų sąrašai skelbiami įstaigoje.