Renginiai

Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio

2019 m.  VASARIO mėnesio

RENGINIŲ PLANAS

RENGINIAI DATA ATSAKINGI
Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio rajone” GNTV klipo filmavimas. 02.01 d.

09.00 val.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Aušra Rešimavičienė, S. Rankelienė,  prad. kl. mokytoja metodininkė.
Skaitymo skatinimo akcija pirmokams „Aš skaičiau – skaityk ir tu“ 02 mėn. D. Meištaitė, bibliotekininkė
Būsimųjų  pirmokų tėvelių susirinkimas   02. 20 d.

17.30 val.

V. Stanevičienė, vyresn. prad. kl. Mokytoja,

V. J.Kuprienė, direktorė

Konkurso „Visa mokykla šoka“ įgyvendinimas. Vakaronė su Panevėžio m. folkloriniu ansambliu. 02.18 d.

10.00 val.

E. Valikonienė, muzikos mokytoja,

I. Šarachovienė, dir. pav. ugdymui,

Šventė „Su gimtadieniu – Lietuva“ Vasario 16-osios minėjimas. 02.14 d.

9.15 val.

V. Yčienė, vyresn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

E. Valikonienė,  meninio ugdymo mokytoja.

Meninio skaitymo konkursas „Širdys pilnos lietuviškų žodžių“, skirtas Vasario 16-ajai. 02. 15 d. D. Meištaitė, bibliotekininkė
Tarptautinis Kalbų konkursas „Kengūra 2019“. Projektas „Tavo žvilgsnis“. 02.26 d. I. Šarachovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Susitikimas dėl projekto „Kiekvienas vaikas yra svarbus“ vizito į Portugaliją. 02.04 d.

13.30 val.

V. J. Kuprienė, direktorė
Projekto „Kiekvienas vaikas yra svarbus“ vizitas į Portugaliją. 02.25-03.02 V. J. Kuprienė, direktorė

Mėnesio eigoje veiklos planas gali būti papildomas.