Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio2024 m. GEGUŽĖS mėnesioRENGINIŲ PLANAS    

RENGINIAI       

DATA       

ATSAKINGI       

Meno terapijos pradmenys su  Daiva Dirsienė 

2 klasės mokiniams  

05.10 d. 

12.30 val. 

Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė, direktorė 

Panevėžio  miesto ir rajono ikimokyklinių įstaigų ugdytinių dainos festivalis „IŠ MAŽOS ŠIRDELĖS SKAMBANTI DAINELĖ”. PU grupės mergaičių  ansamblis 

05.03 

10.00 val. 

 

E. Valikonienė meninio ugdymo mokytoja 

E. Tautkienė PU mokytoja 

 

Edukacija ,,Sveikos mitybos ABC”  PUG ir 1 kl. mokiniams su Egle Rakauskiene       

05.06 

9.15 val. 

Aušra Rešimavičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 

Dailyraščio ir iliustracijų paroda. 

  

  

V.Stanevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė. 

Rajoninis pradinių klasių konkursas „Viena knyga“. 

 05.08 d. 10.00 val. 

  

D. Meištaitė, pradinių klasių mokytoja metodininkė. 

V. Stanevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė. 

Finansinio raštingumo edukacija į Panevėžio turgų. 

05.08 d. 10.00 val. 

I.Šarachovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

G.Ramanauskienė, karjeros specialistė 

Šeimos šventė-koncertas “Kaip gerai mama, kad sutikai mano tėtį”. 

05.16 d. 16.30 val. 

E. Valikonienė, muzikos vyr. mokytoja  

V.Stanevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė 

Panevėžio miesto ir rajono ikimokyklinių įstaigų renginys skirtas Tarptautinei šeimos dienai paminėti “ŠOKU AŠ, ŠOKU TU, ŠOKAME VISI KARTU” Panevėžys, Laisvės aikštė.  PU grupė 

05.15 

10.30 val. 

E.. Valikonienė meninio ugdymo mokytoja 

E. Tautkienė PU mokytoja 

 

Vaikų gynimo dienos proga edukacija Lėlių vežimo teatre. (Dalyviai: PU ir 1 kl. Vaikai.) 

 

05.17 d. 

10.00 val. 

Ingrida Šarachovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Psichologo diena**   

05.20 d.  

8.30 – 13.30 val.  

Ingrida Šarachovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

„Pirmoji pagalba“  1-4 kl. mokiniams su Vida Valantinaite 

05.20 d. 12.30 val.  

Aušra Rešimavičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 

„Pirmoji pagalba“  darbuotojams su Vida Valantinaite 

05.20 d. 13.30 val.   

Aušra Rešimavičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 

 4 kl. mokinių pažintinė ekskursija  Į UAB „Aukštaitijos vandenis“  

05.22 d.  

10.00 val. 

Aušra Rešimavičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 

Priešmokyklinukų išleistuvės į mokyklą. 

05.22 d. 

16.00 val. 

E. Tautkienė PU mokytoja 

E. Valikonienė meninio ugdymo mokytoja 

Pavasario išvyka 

05.23  

D. Meištaitė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 

,,Sveika, vasarėle’’renginys visoms darželio grupėms. Mokyklos darželio kiemas. 

05.31           10.00 val. 

 

V.Žiedavičienė      IU mokytoja                E. Valikonienė meninio ugdymo mokytoja 

 

 

 *Planas gali būti koreguojamas.