Teikiama pagalba specialiųjų poreikių vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Logopedinę pagalbą vaikams ir mokiniams teikia logopedė, spec. pedagogė Neringa Vinciūnė.

Pagrindiniai logopedės veiklos uždaviniai:

  • Išsiaiškinti vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį;
  • Įveikti garsų tarimo trūkumus;
  • Lavinti foneminę klausą;
  • Mokyti žodžių garsinės analizės ir sintezės;
  • Turtinti pasyvųjį ir aktyvųjį žodyną;
  • Tobulinti kalbos gramatinę sandarą;
  • Ugdyti rišliąją kalbą;
  • Konsultuoti tėvus, auklėtojus, mokytojus rūpimais klausimais dėl vaikų kalbos sutrikimų šalinimo.