Nuotrauka: mother and child
Desiderata

Ženk ramiai tarp triukšmo ir skubėjimo – įsiklausyk, kokią palaimą gali rasti tyloje. Neatsisakydamas savęs, visada, kai tik įmanoma, gerai elkis su kitais žmonėmis.
Savo tiesą dėstyk aiškiai ir ramiai.
Išklausyk kitų, juk net netikėlis turi savo istoriją.
Jeigu bandysi lygintis su kitais, gali pasijusti tuščias, apkars gyvenimas, nes visada surasi geresnių ir blogesnių už save.
Tegul tavo laimėjimai ir planai bus Tavo džiaugsmo šaltinis.
Savo darbą, kad ir koks jis būtų kuklus, atlik iš širdies: jis yra tikra vertybė kintančiuose likimo vingiuose.
Būk atsargus įgyvendindamas savo sumanymus – pasaulis pilnas apgavystės, bet suvok tikrų dorybių prasmę.
Daugybė žmonių siekia dorų idealų, visur gyvenime rasi daug heroizmo.
Būk savimi, nesistenk nugalėti jausmų, nebūk ciniškas meilės reikaluose, nes pasaulyje, kupiname nejautrumo ir nusivylimo, ji yra amžina kaip žolė.
Ramiai be nusivylimo, priimk metų naštą, be skausmo ir širdgėlos atsisveikink su jaunyste.
Ugdyk sielos tvirtybę, kuri skaudžioje nelaimėje galėtų apginti ir taptų tavo skydu. Nesikankink dėl vaizduotės kūrinių.
Didelė baimė ir nerimas dažniausiai kyla iš nuovargio bei vienatvės.
Laikykis sveikos disciplinos, bet būk sau švelnus.
Esi visatos vaikas, kaip medžiai ir žvaigždės. Turi teisę čia būti.
Ar Tau aišku, ar ne, neabejok, kad visata yra tokia, kokia turi būti.
Savo troškimuose ir darbuose būk taikoje su Dievu.
Ir triukšme, ir gyvenimo sūkury išlaikyk pusiausvyrą.
Būdamas apgaulingas, nuobodus su savo neišsipildžiusiomis ir išsisklaidžiusiomis svajonėmis, žinok – pasaulis puikus.

Būk atidus ir stenkis būti laimingas.

Anoniminis tekstas (1692 m.), surastas senoje Šv. Povilo bažnyčioje, Baltimorėje.