Neformalusis švietimas

Neformaliojo švietimo organizavimas

Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti.

Neformaliajam švietimui 1–4 klasėms mokyklos ugdymo plane numatytas 12 valandų skaičius per savaitę. Šios valandos naudojamos pagal paskirtį. Mažiausias mokinių skaičius grupėje yra 8 vaikai.

Atsižvelgiant į 2019 m. gegužės mėn. mokinių ir jų tėvų apklausos rezultatus neformaliojo švietimo valandos skiriamos kūrybinėms (dailė, drama, muzika, šokis), sportinėms saviraiškos programoms. Neformaliojo švietimo valandos mokiniams neprivalomos ir laisvai pasirenkamos:
nuo 2019 – 2020m.m.  Mokykloje-darželyje veikia:
„Šoku aš, šok ir Tu“ – kūno judėjimo galimybių, šokio judesių, kūrybinių idėjų plėtra (mokyt. E.Valikonienė);
„Do-re-mi šalyje“ – balso ir klausos lavinimas, dainavimo mokymas(is) (mokyt. E.Valikonienė);
Sporto būrelis – judrieji žaidimai, skatinantys vaikų fizinį aktyvumą (mokyt. S. Rankelienė ir V. Stanevičienė);
„Aš kūrėjas“ – kūrybingumo skatinimas, kuriant rankų darbo darbelius, piešinius (mokyt. V.Stanevičienė).
„Teatro studija“ – santykio su auditorija kūrimas, intonavimo, išraiškos, viešojo kalbėjimo mokymasis (mokyt. S.Rankelienė )
„Išminčių klubas“ – moksliniai eksperimentai, akademinių gebėjimų stiprinimas, galvosūkių sprendimai (mokyt. Skirmantė Petrauskienė)

Neformalusis švietimas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų (bibliotekose, muziejuose, Gamtos mokykloje, meno galerijose ir kt.), įgyvendinant mokytojų parengtas ir mokyklos direktoriaus patvirtintas neformaliojo švietimo programas labiausiai atitinkantį veiklos pobūdį, intensyvumą, periodiškumą, trukmę, išlaikant klasėje mokyklos ugdymo plane numatytą valandų skaičių per metus.

Neformaliojo švietimo veikla įrašoma į tvarkaraštį, apskaita vykdoma el. dienyne.

Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu nevykdomos.

Mokykloje papildomai veikia mokami robotikos ir  anglų k., kuriuos atitinkamai veda UAB „Robotikos akademijos” mokytojai, UAB AMES mokytoja.
Šių būrelių veiklą finansuoja savivaldybė ir/ar mokinių tėvai.

Neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašas

PAŽAGIENIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO  2019–2020 M. M. II PUSMEČIO 

1–4 KLASIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS

Mokytojo vardas pavardė Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 

Skirmantė Petrauskienė

  „Išminčių klubas“

13.25-14.10

1-4 klasių mokiniai

 

Vaida Stanevičienė

 

  Judrieji ir sportiniai žaidimai 12.30–13.15
(1 kl.)

„Aš kūrėjas“

13.25-14.10

14.10-14.55

1-4 klasių mokiniai

 
Enrika Valikonienė

 

„Do re mi šalyje“

1-4 klasių mokiniai

13.25-14.10

„Do re mi šalyje“

1 klasių mokiniai

12.30-13.15

 

 

 

 

Silva Rankelienė

 

 

Judrieji ir sportiniai žaidimai  13.25–14.10

(2 kl.)

Teatro studija

1-4 klasių mokiniai

13.25-14.10

 
„Judrieji sportiniai žaidimai“
 

Enrika Valikonienė

 

„Šoku aš, šok ir tu“

1-4 klasės mokiniai

14.10-15.45

„Šoku aš, šok ir tu“

1-4  klasės mokiniai 13.25-14.00