Neformalusis švietimas

Neformaliojo švietimo organizavimas

Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti.

Neformaliajam švietimui 1–4 klasėms mokyklos ugdymo plane numatytas 12 valandų skaičius per savaitę. Šios valandos naudojamos pagal paskirtį. Mažiausias mokinių skaičius grupėje, Mokyklos Tarybos pritarimu, yra 7 vaikai.

Atsižvelgiant į 2017 m. gegužės mėn. mokinių ir jų tėvų apklausos rezultatus neformaliojo švietimo valandos skiriamos kūrybinėms (dailė, drama, muzika, šokis), sportinėms saviraiškos programoms. Neformaliojo švietimo valandos mokiniams neprivalomos ir laisvai pasirenkamos:
nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Mokykloje-darželyje veikia:
Šokių būrelis – kūno judėjimo galimybių, šokio judesių, kūrybinių idėjų plėtra (mokyt. R. Ragelienė);
„Do-re-mi šalyje“ – balso ir klausos lavinimas, dainavimo mokymas(is) (mokyt. K. Miliškevičienė);
Sporto būrelis – judrieji žaidimai, skatinantys vaikų fizinį aktyvumą (mokyt.Rolandas Pūras);
„Aš kūrėjas“ – kūrybingumo skatinimas, kuriant rankų darbo darbelius, piešinius (mokyt. V.Stanevičienė).
Teatro studija – santykio su auditorija kūrimas, intonavimo, išraiškos, viešojo kalbėjimo mokymasis (mokyt. K. Miliškevičienė )
Išminčių klubas – moksliniai eksperimentai, akademinių gebėjimų stiprinimas, galvosūkių sprendimai (mokyt.Silva Rankelienė)

Neformalusis švietimas organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų (bibliotekose, muziejuose, Gamtos mokykloje, meno galerijose ir kt.), įgyvendinant mokytojų parengtas ir mokyklos direktoriaus patvirtintas neformaliojo švietimo programas labiausiai atitinkantį veiklos pobūdį, intensyvumą, periodiškumą, trukmę, išlaikant klasėje mokyklos ugdymo plano 20.1 punkte numatytą valandų skaičių per metus.

Neformaliojo švietimo veikla įrašoma į tvarkaraštį, apskaita vykdoma el. dienyne.

Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu nevykdomos.

Mokykloje papildomai veikia mokami robotikos, anglų k. ir šokių būrelis, kuriuos atitinkamai veda UAB „Robotikos akademijos” mokytojai, UAB AMES mokytoja ir laisvoji šokių mokytoja Rasutė Ragelienė.
Šių būrelių veiklą finansuoja savivaldybė ir/ar mokinių tėvai.

Neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašas

PAŽAGIENIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO  2018–2019 M.M. I  PUSMEČIO  1–4 KLASIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS

 

KLASĖ I II III IV V
 

Skirmantė Petrauskienė

 „Išminčių klubas“

13.25-14.10

1-4 klasių mokiniai

 
 

Vaida Stanevičienė

 

  „Aš kūrėjas“

13.25-14.10

14.10-14.55

1-4 klasių mokiniai

 
Kristina Miliškevičienė

 

„Do re mi šalyje“

3-4 klasių mokiniai

13.25-14.10

 

„Do re mi šalyje“

1-2 klasių mokiniai

12.30-13.15

 

 

 

 

 

Kristina Miliškevičienė

 

 

Teatro studija

1-4 klasių mokiniai

13.25-14.10

 
 

Rolandas Pūras

  „Judrieji sportiniai žaidimai“

13.25-14.10

14.10-14.55

1-4 klasių mokiniai

 

Rasutė Ragelienė

 

 

 

Šokių programa

13.15-14.00

1 klasės mokiniai

 

2-4 klasės mokiniai

Šokių programa

15.00-15.45