„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“  2018

Projektu siekiama padidinti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ugdymo kokybę ir pasiekimus, modernizuojant 1-4 klasių mokinių gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios bei praktinės veiklos aplinką, patį mokymo(si) procesą. Projekto metu mokykla yra aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis bei įranga,  metodika, kuri  padeda taikyti įsigytas mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus.
Tai skatina mokinių susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, didina šių mokslų potencialą, galbūt ir būsimų gamtos ir technologinių mokslų specialistų skaičių.

Medžiaga mokytojams

                                                                          Atsakinga  direktorė V. J. Kuprienė

„Neformaliojo vaikų švietimo plėtra” 2018 – Lietuvos neformaliojo vaikų švietimo centras, kartu su partneriais vykdo projektą, kuriame į neformalųjį vaikų švietimą (NVŠ) yra įtraukiami muziejai, teatrai, regioniniai ir nacionaliniai parkai, kitos erdvės – tai atveria platesnes galimybes rinktis netradicines ugdymo aplinkas, o Pažagienių mokykla-darželis yra viena iš projekto partnerių ir yra skatinama dalyvauti kūrybinėse partnerystėse bei 6 edukacinėse programose visoje Lietuvoje.

Atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Šarachovienė

„Augink, rūpinkis, mylėk” – Žemės ūkio ministerijos programos LEADER ir žemdirbių mokymo centro finansuojamas Šviečiamosios gyvulininkystės projektas.
Įgyvendinant programą vaikai buvo supažindinti su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais. Taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis. Vyko į Smilgių gyvulių ūkį, lankėsi ūkininkų Kubilių triušių auginimo fermoje, aplankė alpakų ūkį. Mokėsi pagal metodinę medžiagą, žiūrėjo filmus apie gyvulininkystės šakas, gavo dovanų: maišelius sportinei aprangai, kuprines, puodelius ir rašiklius.

Atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Šarachovienė