Darželis

Teikiamos ugdymo paslaugos vaikams nuo 2 metų iki 6 metų pagal Pažagienių mokyklos-darželio parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Čia gera augti“.
2019-2020 m.m. Pažagienių mokykloje-darželyje veikia dvi jungtinės ikimokyklinio ir viena jungtinė priešmokyklinio  ugdymo grupė:
Pirmoji grupė „Žirniukai“, ją lanko vaikai nuo 2 iki 3 metų, grupėje yra 15 vaikų – laisvų vietų nėra.
Dirba ikimokyklinio ugdymo mokytojos Vilma Yčienė,  Asta Pašakarnienė ir IU mokytojų padėjėja Brigita Dambrauskienė

Antroji grupė „Nykštukai“, ją lanko vaikai nuo 3-5 metų, grupėje yra 20 vaikų – laisvų vietų nėra.
Dirba ikimokyklinio ugdymo mokytojos Vida Plonienė,  Ingrida Šarachovienė ir IU mokytojų padėjėja Edita Preidienė

Trečioji grupė „Pelėdžiukai“ – jungtinė priešmokyklinė grupė, ją lanko vaikai nuo 5-6 metų, grupėje yra 20 vaikų – laisvų vietų nėra.
Dirba priešmokyklinio ugdymo mokytojos Edita Tautkienė,  Inga Kopcienė  ir PU mokytojų padėjėja Irmina Survilienė

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti šeimai puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę teikiant ikimokyklinio ugdymo programą ir/ar reikalingą švietimo pagalbą vaikui ir šeimai.

Darželio darbo pradžia 7.12 val. pabaiga 18.00 val.
2020 m. liepos 1d. – 31 d. vaikų grupių laikas  7.30 val. – 18.00 val.

DIENOS REŽIMAS (vasarą)

Vaikų sutikimas, pokalbiai, žaidimai 7.30~8.20
Mankšta 8.20~8.50
Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai 8.50~9.15
Vaiko laisvai pasirenkama ar mokytojos pasiūlyta veikla grupėje 9.15~10.10
Rengimasis į lauką ir vaikų veikla lauke 10.10 ~12.00
Grįžimas į grupę,  pasiruošimas pietums 12.00~12.30
Pietūs 12.30~13.00
Poilsio laikas 13.00~15.30
Kėlimasis, vaikų laisvai pasirenkama veikla 15.30~16.00
Pasiruošimas vakarienei, vakarienė 16.00~16.35
Žaidimai grupėje/laike 16.35~17.00
Vaikų išleidimas į namus 17.00~18.00

 

DIENOS REŽIMAS

Vaikų susitikimas, pokalbiai,žaidimai 7.12~8.20
Mankšta 8.20~8.30
Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai 8.30~9.00
Ryto ratas. Organizuota grupės veikla, muzikinė veikla, kūno kultūra, pokalbiai, kalbos žaidimai 9.00~10.00
Priešpiečiai 10.00~10.15
Ugdomoji vaikų veikla.
Dailė, rankdarbiai, saviraiška, skaičiavimai, tyrinėjimai
10.15~10.50
Rengimasis į lauką, vaikų veikla lauke
(žaidimai, stebėjimai, išvykos)
10.50~12.00
Grįžimas į grupę, ramūs žaidimai, pasiruošimas pietums 12.00~12.30
Pietūs 12.30~13.00
Poilsio, ramybės metas 13.00~15.30
Kėlimasis, vaikų laisvai pasirenkama veikla 15.30~16.00
Pasiruošimas vakarienei 16.00~16.15
Vakarienė 16.15~16.35
Žaidimai grupėje, vaikų išleidimas į namus 16.35~18.00

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas