Teikiamos ugdymo paslaugos vaikams nuo 2 metų iki 6 metų pagal Pažagienių mokyklos-darželio parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Čia gera augti“.
2020-2021 m.m. Pažagienių mokykloje-darželyje veikia dvi jungtinės ikimokyklinio ir viena jungtinė priešmokyklinio  ugdymo grupė:
Pirmoji grupė „Žirniukai“, ją lanko vaikai nuo 2 iki 3 metų, grupėje yra 15 vaikų – laisvų vietų nėra.
Dirba ikimokyklinio ugdymo mokytojos Vilma Yčienė,  Vida Plonienė ir IU mokytojų padėjėja Brigita Dambrauskienė

Antroji grupė „Nykštukai“, ją lanko vaikai nuo 3-5 metų, grupėje yra 20 vaikų – laisvų vietų nėra.
Dirba ikimokyklinio ugdymo mokytojos Inga Kopcienė,  Ingrida Šarachovienė ir IU mokytojų padėjėja Edita Preidienė

Trečioji grupė „Pelėdžiukai“ – jungtinė priešmokyklinė grupė, ją lanko vaikai nuo 5-6 metų, grupėje yra 20 vaikų – laisvų vietų nėra.
Dirba priešmokyklinio ugdymo mokytojos Edita Tautkienė,  Vida Plonienė  ir PU mokytojų padėjėja Irmina Survilienė

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti šeimai puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę teikiant ikimokyklinio ugdymo programą ir/ar reikalingą švietimo pagalbą vaikui ir šeimai.

Darželio darbo pradžia 7.12 val. pabaiga 17.30 val.
DIENOS REŽIMAS

Vaikų susitikimas, pokalbiai, žaidimai 7.12~8.30
Mankšta 8.30~8.50
Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai 8.50~9.15
Muzikinė veikla, kūno kultūra 9.15~10.00
Ryto ratas. Organizuota grupės veikla, muzikinė veikla, kūno kultūra, pokalbiai, kalbos žaidimai 10.00~10.20
Ugdomoji vaikų veikla.
Dailė, rankdarbiai, saviraiška, skaičiavimai, tyrinėjimai
10.20~10.50
Rengimasis į lauką, vaikų veikla lauke
(žaidimai, stebėjimai, išvykos)
10.50~12.00
Grįžimas į grupę, ramūs žaidimai, pasiruošimas pietums 12.00~12.30
Pietūs 12.30~13.00
Poilsio, ramybės metas 13.00~15.30
Kėlimasis, vaikų laisvai pasirenkama veikla 15.30~16.00
Vakarienė 16.00~16.30
Žaidimai grupėje, lauke, vaikų išleidimas į namus 16.30~17.30

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas