2019 m. ĮSIGYTI VADOVĖLIAI IR MOKYMO PRIEMONĖS

Nr.

Pavadinimas

Kiekis

1.

LIETUVIŲ KALBA. Mokytojo knyga 3 klasei (TAIP!)

1 vnt.

2.

MATEMATIKA. Mokytojo knyga 3 klasei (TAIP!)

1 vnt.

3.

LIETUVIŲ KALBA. Pasitikrinamieji darbai 3 klasei (TAIP!)

1 vnt.

4.

LIETUVIŲ KALBA. Skaitiniai 3 klasei (TAIP!)

1 vnt.

5.

MATEMATIKA. Pasitikrinamieji darbai 3 klasei (TAIP!)

1 vnt.

6.

LIETUVIŲ KALBA. Vadovėlis 3 klasei  1 dalis (TAIP!)

15 vnt.

7.

LIETUVIŲ KALBA. Vadovėlis 3 klasei  2 dalis (TAIP!)

15 vnt.

8.

LIETUVIŲ KALBA. Vadovėlis 3 klasei  3 dalis (TAIP!)

15 vnt.

9.

MATEMATIKA. Vadovėlis 3 klasei  1 dalis (TAIP!)

15 vnt.

10.

MATEMATIKA. Vadovėlis 3 klasei  2 dalis (TAIP!)

15 vnt.

11.

MATEMATIKA. Vadovėlis 3 klasei  3 dalis (TAIP!)

15 vnt.

12.

EARLY SCHOOL ENGLISH 3 YUMMY ENGLISH ! STUDENTS BOOK 1

16 vnt.

13.

EARLY SCHOOL ENGLISH 3 YUMMY ENGLISH ! STUDENTS BOOK 2

7 vnt.

14.

EARLY SCHOOL ENGLISH 3 YUMMY ENGLISH ! STUDENTS BOOK 3

9 vnt.

Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio mokymo lėšos skirtos vadovėlių  ir ugdymo priemonių įsigijimui 2019 m.

Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu, karantino laikotarpiu, tvarkos aprašas 

100-o specialistų pamokos, būreliai, konsultacijos
Nuotolinio mokymo(si) ypatumai