Standartizuoti testai

2017 m. DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ REZULTATAI

2016–2017 m. m. antrų ir ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse 2016–2017 m. m.“. Antrų klasių mokiniai atliko diagnostinius matematikos, skaitymo, rašymo I ir II dalies testus. Ketvirtų klasių mokiniai atliko matematikos, skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo standartizuotus testus bei užpildė klausimynus.

Diagnostinių ir standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokyklai, mokytojams savarankiškai bei objektyviai įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Detali 2016–2017 m. m. Pažagienių mokyklos-darželio diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatų ataskaita: 2 klasė ir 4 klasė.

Diagnostinių ir standartizuotų testų Mokinio profiliai (ataskaitos) buvo pateikti mokiniams bei jų tėvams. Trumpa informacija (paaiškinimai) apie mokinio diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatų ataskaitoje pateikiamus 2 klasės ir 4 klasės duomenis

Pateikiame mokyklos 2 ir 4 klasės nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) ataskaitą, kurioje yra ir apibendrinti duomenys iš ketvirtų klasių mokinių pildytų klausimynų. Klausimyno tikslas – išsiaiškinti sukuriamą pridėtinę vertę bei kitus (mokėjimo mokytis, mokyklos klimato) rodiklius.

Praėjusių mokslo metų diagnostinių ir standartizuotų testų atlikimo rezultatai geri. Dėkojame antrų ir ketvirtų klasių mokiniams, jų mokytojams ir tėveliams.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                    Ingrida Šarachovienė