NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ (NMPP) PASKIRTIS – suteikti objektyvios informacijos mokyklai, mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokymosi pasiekimus.

2023–2024 MOKSLO METŲ NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAS

Pažagenių mokyklos-darželio mokinių 2022 m. nacionalinių pa

2023–2024 MOKSLO METŲ NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMŲ TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAS

Pasiekimų patikrinimo rezultatai