MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA

Mokinių priėmimas į mokyklą yra vykdomas vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d.  sprendimu Nr. T- 75  ,,Dėl priėmimo į Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“   ir  Priėmimo į Pažagienių mokyklą-darželį tvarkos aprašu,  pateikus:

  • Prašymas į mokyklą,
  • vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją,
  • gyvenamąją vietą patvirtinančią pažymą;
  • priešmokyklinio ugdymo pedagogo pasirašytą rekomendaciją, patvirtintą mokyklos direktoriaus ( jei vaikas yra priimamas į pirmąją klasę);
    pažymą apie vaiko mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, patvirtintą mokyklos direktoriaus (jei vaikas priimamas į antrą, trečią ar ketvirtą klases)
  • švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl specialiojo ugdymo programos skyrimo ir specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo (jei vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių)
  • vaiko sveikatos pažymą