Priėmimas

MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA

Mokinių priėmimas į mokyklą yra vykdomas vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 21 d.  sprendimu Nr. T- 118  ,,Dėl mokinių priėmimo į rajono bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos patvirtinimo“, pateikus:

  • Prašymas į mokyklą,
  • vaiko gimimo liudijimą ir nuorašą,
  • gyvenamąją vietą patvirtinančią pažymą;
  • vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a*),

Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas