Kur teka upelis Žagienis,
Kur supas balti beržai.
Mokykla kas rytą mus šaukia
Šviečia balti jos langai.

Už lango mums šypsosi saulė
Paukšteliai čia čiulba linksmai.
Ir mokytojai mūsų laukia,
Geri ir nuoširdūs draugai.

 Pried. Tau, darželi-mokykla,
               Mūsų juokas ir daina.
               Siunčiam daug gerų gerų darbų,
               Šypsenėlių nuostabių.

Čia mes užaugam lyg paukščiai
Gerumo kupinais delnais.
Ir kylam į melsvą padangę,
Spalvotais svajonių sparnais.