Nijolė Bagdonienė

Vyr. buhalterė

Ramutė Čepokienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio klausimais

Ingrida Šarachovienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė

Direktorė