Konkursas ,,MENU MĮSLĘ KETURGYSLĘ“

           Integruotos lietuvių k. ir dailės pamokos trečiokams suteikė galimybę dalyvauti respublikiniame kūrybinių darbų parodoje-konkurse ,,MENU MĮSLĘ KETURGYSLĘ“. Kiekvienas dalyvis užminė savo bendraklasiams po 5 mįsles ir rungtyniavo, kuris daugiau įmins?

          Konkurso tikslas – ugdyti vaikų pilietiškumą ir tautiškumą, plėtoti socialinę patirtį, skatinti mokinius domėtis, perimti lietuvių tautos kultūrinį palikimą, ugdyti tautinį identitetą. Siekti papročių išsaugojimo, autentiškumo išgryninimo, išliekamosios vertės įprasminimo. Dalintis gerąja patirtimi, puoselėjant liaudies papročius ir tradicijas. Sudaryti sąlygas meninei ir kūrybinei saviraiškai.

         Konkursas vyks nuo 2022 m. gegužės 2 d. iki 2021 m. gegužės 22 d. Mokinių kūrybinių darbų fotografijos bus patalpintos Šiaulių Centro pradinės mokyklos internetinėje svetainėje https://centropradine.jimdo.com ir mokyklos Facebook paskyroje.