Pažagienių mokyklos-darželio dalies patalpų ir įrangos atnaujinimas 2014 m.

Panevėžio rajono Pažagienių mokykla-darželis dalyvauja  projekte „Panevėžio rajono Pažagienių mokyklos-darželio patalpų ir įrangos atnaujinimas“ bei numato pirkti tokius darbus ir prekes:
Remonto darbai (schema)
Kompiuterinė įranga   (Kvietimas )
Baldai
Projekto finansavimas numatytas iš ES struktūrinių fondų ir LR valstybės biudžeto lėšų pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūraVP3-2.2-ŠMM-06-R priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“.