JAUNOJO KŪRĖJO KONKURSAS ,,AŠ KURIU“

Pažagienių mokiniai dalyvauja Panevėžio r. pradinių klasių mokinių jaunojo kūrėjo konkurse ,,Aš kuriu“. Tikslas – pasitelkiant kūrybines raiškos priemones ugdyti mokinių kūrybiškumo, komunikavimo, pažinimo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos kompetencijas. Vaikai pateikia savo kūrybos mįslę ir ją iliustruoja. Geriausi darbai bus spausdinami ir juos galėsime rasti knygoje ,,AŠ KURIU“.

   Mįslė – tai trumpas posakis, kurio reikšmę reikia įminti. Pagal funkciją yra kaip uždavinys, kurį reikia išspręsti. Pamėginkite atspėti: Iš balto kamuolėlio cuputis išriedėjo, kas jis? Raudonos sesytės, miško mergytės, kas tos mažytės? Žalias žalias – ne agurkas, garsiai svirpia, bet ne smuikas. Tankumynas, raizgumynas – pilnas kiemas saldumynų. Kamuolys – rutulys, visą pasaulį sutalpins. Pūpso storas dėdė margai apsirėdęs, jei švarką prasegsi – raudonus marškinius rasi. O kas mėgsta pienelį ir gardžią pelę, tamsoj gerai mato ir tyliai vaikšto?