Augink, rūpinkis, mylėk

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) ir Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras (PLŽMMC) įgyvendina Šviečiamąją gyvulininkystės programą, kurios tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste. Pažagienių mokykla-darželis (direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Šarachovienė)  teikė paraišką šiai programai įgyvendinti  ir buvo atrinktas  dalyvauti Šviečiamojoje gyvulininkystės programoje.

Kaip vyks programos įgyvendinimas:

  1. Įstaiga bus aprūpinta (organizatorių lėšomis) mokomąja medžiaga ir priemonėmis, skirtomis vaikus  šviesti apie gyvulininkystę.
  2. Ugdymo įstaiga  organizuos vaikų švietimo užsiėmimus (pamokėles, konkursus, viešinimą ir kt.).
  3. Ugdytiniams bus suorganizuota (organizatorių lėšomis) vadinamoji gyva pažintis su gyvulininkyste – išvykos į ūkininkų ūkius.
  4. Šviečiamoji veikla vyks iki 2015-2016 mokslo metų pabaigos.

Įgyvendinant programą  pradinių klasių mokiniai bus supažindinti su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais. Taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis. Pasibaigus šviečiamajai veiklai, dalyvavusieji programoje pademonstruos, ką jie sužinojo apie gyvulininkystę, ir dalyvaus kūrybiniame vaikų bei jaunimo konkurse.
Pirmoji  pradinukų (4 kl.) edukacinė išvyka vyks gruodžio 8 d. į Ėriškių rajone esantį triušininkystės ūkį. Sekančią pažintinę kelionę į Smilgių žemės ūkio bendrovę  (1-2 kl.)  organizuos  programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras.