STEP programa tėvams

STEP programa yra pirmoji Lietuvoje tėvų mokymo programa, kurios efektyvumas patvirtintas moksliniais tyrimais. Tyrimai  atskleidė, kad STEP programą baigę tėvai turi daugiau žinių apie pozityvų vaiko auklėjimą, dažniau naudoja autoritetinio auklėjimo metodus, vaiko elgesys jiems atrodo priimtinesnis, atsakingesnis, labiau bendradarbiaujantis (Jonynienė, 2011, 2012; Jonynienė, Kern, 2011). 2014 m.  STEP 6-12 programos versiją  akreditavo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, tuo patvirtindamas, kad pagal ją organizuojama grupių veikla sėkmingai, tinkamai pritaikyta Lietuvos tėvams.
2016 m. spalio ir lapkričio mėn. Pažagienų mokykloje – darželyje kas savaitę vyko devyni STEP programos užsiėmimai 6-12 m. amžiaus vaikų tėvams. Vaikui pradėjus lankyti mokyklą, tėvai neretai susiduria su naujais  vaiko auklėjimo iššūkiais, kai sūnus ar dukra, veikiami naujos – bendraamžių ar mokytojų – aplinkos, pasielgia netikėtai ir/ ar netinkamai.  Be to 6-12-ais vaiko gyvenimo metais galutinai susiformuoja gyvenimo stilius, išliekantis pastovus visą žmogaus gyvenimą. Nuoširdūs, abipuse pagarba ir demokratiniais principais pagrįsti vaiko ir tėvų tarpusavio santykiai tampa pagrindu bendravimui ateityje, vaikui paauglystėje sprendžiant jam svarbius klausimus.
Pažagienių mokyklai-darželiui bendradarbiaujant su Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacija buvo organizuoti mokymai tėvams. STEP programos mokymai tėvams buvo finansuojami Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinant projektą „STEP programa – pozityvios tėvystės įgūdžių tobulinimui”. Tėvų grupę sudarė 12 mamų ir vienas tėtis, užsiėmimus vedė vadovė Alma Pupštienė. Kiekvienas mokymų dalyvis įsigijęs „Tėvų knygą“ susipažino su STEP programa. Knygoje pateiktos temos leido tėvams analizuoti savęs ir savo vaiko pažinimą, įsitikinimų ir jausmų supratimą, mokė teisingai padrąsinti tiek save, tiek vaiką, kalbėjimo su vaiku ir jo klausymo metodų, prasmingos disciplinos.
Jau pirmuosiuose užsiėmimuose tėvai drąsiai kėlė klausimus dėl auklėjimo sunkumų, vaikų mokymosi motyvacijos stokos, netinkamo elgesio. Jiems labai buvo svarbūs drausminimo būdai, nes jau išmėginę ir supratę, kad nei barimas, nei privilegijų atėmimas, nei fizinės bausmės nėra  veiksmingi, nes tai suardo ryšį su vaiku ir griauna pasitikėjimą. Kai kurios mamos buvo savarankiškai suradę problemų sprendimą ir klausydamos grupės dalyvių pasakojimų manė, kad į STEP programos užsiėmimus atvedė jas tik smalsumas. Tačiau „Tėvų knygos“ temos, pastovūs tėvų namų darbai parodė, kad kai kuriose situacijose verta pamąstyti, mokytis labiau pažinti save, pačiam keistis ir tobulėti, kad padėtų savo vaikams augti. Tad jau po kelių užsiėmimų, mėginimas pasikeisti patiems, kai kuriems grupės nariams pasijuto pakitusių vaikų elgesiu ir gerėjančiais santykiais. Pritaikę siūlomus būdus ir idėjas, patikrinę juos savo šeimose, sugrįžę į grupę dalindavosi savo patirtimi, pasidžiaugdavo. Be to, per kiekvieną užsiėmimą tėvai savo įgūdžius išmėgindavo atliekant praktines užduotis.
Darbas grupėje, patyrusios vadovės Almos pagalba, įvairios idėjos leisdavo išnagrinėti pačias „karščiausias“ problemines situacijas. Aktyvus tėvų dalyvavimas, malonus bendravimas, net sprendžiant problemas, itin suartino grupės narius.  Pasibaigus STEP programos užsiėmimams iki šiol grupės nariai dalinasi įvairiomis situacijomis tiek susitikę, tiek internetinėje erdvėje, linki vienas kitam išlikti savimi, nepamiršti Tėvų knygos ir „nesusirgti gripu“ („gripu” tėvai sutartinai pavadino autoritarinį auklėjimo stilių).