Pirma vieta rajone!

Ainė, kuriai 4 m., deklamavo S.Nėries eilėraštį „Motulės ašaros” ir L.Vaitkienės – „Boružė” Panevėžio rajono ikimokyklinių įstaigų vaikų meninio skaitymo konkurse Krekenavoje ir laimėjo pirmąją vietą. Mergytę konkursui ruošė jos mama, auklėtoja metodininkė Ingrida Šarachovienė
Sveikiname ir didžiuojamės konkurso nugalėtoja bei dėkojame jos mamai!