Užgavėnių šventė „Šoksim, trypsim – žiemą išvarysim!“

Užgavėnės – žiemos palydų šventė. Jos paskirtis – išvyti žiemą, prisišaukti pavasarį.
Vasario 13 d. mokyklos-darželio meninio ugdymo salėje vyko užgavėnių šventė. Susirinkę persirengėliai – čigonės, velniai, bobos, diedai, ožiai, žydai ir žydelkos gerokai patriukšmavo norėdami išvaryti žiemą. Kartu su Boba iš miško (meninio ugdymo pedagoge Kristina) linksmai šoko užgavėnių ratelius, dainavo, gąsdino garsiai rėkdami: „Žiema, žiema bėk iš kiemo!“. Čia ir Sara, po šokio „išliejusi pieną“, vaikus taškė vandeniu. Linksmai padainavęs Ožys (auklėtoja Enrika) netikėtai apsirgo ir prisišaukė daktarėlio pagalbos. Daktarėlio „liekarstvos nuo visų ligų“ kėlė visiems šventinę nuotaiką. Pasiklausę Kanapinio ir Lašininio barnio vaikai padėjo jiems abiems išspręsti jų kovą – traukė virvę. Kanapinis nugalėjo. Šlovė šauniam Kanapiniui! Valio pavasariui! Vėliau, visi sočiai prisivalgę blynų, skubėjo į kiemą. Ten užkūrė laužą. Laužo liepsnose vaikai sudegino savo „blogų darbų“ piešinius, į kuriuos sudėjo savo neteisingus poelgius, negražiai išsakytus žodžius, visą pyktį ir pavydą, nepaklusnumą, šiurkštumą, pajuoką, neapykantą ir melą. Pasitarę nusprendė laukti pavasario ir su nauju prisikėlimu labiau pasitikėti savimi, turėti daugiau drąsos ir ryžto, noro tobulėti ir keistis, būti draugiškiems ir ištikimiems draugams, visada gerbti tėvus, senelius, mokytojus. Po šventės įstaigoje dar ilgai girdėjosi linksmas vaikų juokas. Taip žiema iš kiemo buvo išvaryta.