žaislai

Vaikų priežiūros užtikrinimas karantino laikotarpiu

Informuojame, kad  nuo 2020 m. kovo 23  d. Pažagienių mokykla-darželis yra budinti įstaiga Panevėžio rajone karantino laikotarpiui. 
Įstaiga yra paruošta vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, ugdymui ir priežiūrai išimtiniais atvejais (darbuotojų, kurie išimties tvarka turi dirbti karantino metu, t.y. medicinos darbuotojų ir policijos pareigūnų vaikams)
Numatyta, kad  vaikų grupės / klasės  sudaromos neviršijant teisės aktuose nustatytų vaikų skaičiaus normatyvų, t. y. vienoje grupėje / klasėje gali būti ne daugiau kaip penki vaikai. 

Įsakymas dėl vaikų priežiūros užtikrinimo ekstremalios situacijos metu